Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Klasy 4-8

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021

W ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021 uczeń naszej szkoły Piotr Niewiadomski otrzymał stypendium.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on  do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Opiekunką stypendysty była nauczycielka informatyki Anna Korzeniecka.

W załączniku krótka prezentacja,w której Piotr chciałby podzielić się z całą społecznością szkolną tym co udało mu się osiągnąć dzęki udziałowi w projekcie.

Wróć