Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Klasy 4-8

  • Powrót do szkoły

 

L.p.

data

oddziały, które mają zajęcia w szkole

oddziały, które mają nauczanie zdalne

oddziały, które mają zajęcia w szkole

oddziały, które mają nauczanie zdalne

BUDYNEK:

MŁODZIEŻOWA 1

MŁODZIEŻOWA 3

1.      

17 V – poniedziałek

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

2.      

18 V – wtorek

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

3.      

19 V – środa

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

4.      

20 V – czwartek

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

5.      

21 V – piątek

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

6.      

24 V – poniedziałek

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

7.      

28 V - piątek

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5c

4f, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h

 

Dodatkowe informacje:

- zajęcia odbywają się wg obowiązującego w II półroczu planu lekcji,

- zajęcia specjalistyczne odbywają się stacjonarnie dla uczniów, którzy w danym dniu są obecni w szkole. Uczniowie uczący się zdalnie nie łączą się na zajęcia – otrzymają od nauczycieli materiały,

- przerwa obiadowa dla uczniów klas IV - VIII uczących się w budynku Młodzieżowa 1 jest po 4 godzinie lekcyjnej (11.30 – 11.50), a dla uczniów uczących się w budynku Młodzieżowa 3 po 4 (11.30 – 11.50) i po 5 lekcji (12.35 – 12.55)

- 25, 26, 27 maja 2021 r. są dniami egzaminu ósmoklasisty. Dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

Wróć