Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 5 Koraliki

  • mapa

Życie na naszej planecie

Każdy " Koralik" :

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

- nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych

- podejmuje próby poszukiwania odpowiedzi na tematy związane z odkrywaniem świata

- przelicza elementy zbiorów, posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 10

- klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia

- wypowiada się na określony temat

- uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

- uważnie słucha  wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela

- wykonuje prace plastyczne związane z daną tematyką

- współpracuje w innymi w grupie

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=UiYwXBy372Q

Miłej zabawy:)

Godzina dostępności :

p. Renatka - czwartek 10:30-11:30

p. Marzenka -wtorek 11:30-12:30

Wróć