Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 5 Koraliki

  • ziemia

Ziemia - nasza planeta

Każdy " Koralik":

- rozwija swoją aktywność poznawczą

- składa obrazek z części

- rozwiązuje zagadki o tematyce przyrodniczej

- nazywa zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata

- przyporządkowuje zwierzęta do środowisk przyrodniczych

- odróżnia elementy realne od świata fikcji

- przelicza elementy

- określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby

- klasyfikuje przedmioty według różnych kryteriów

- ekperymentuje podczas zabaw badawczych

- odtwarza słyszane dźwięki

- wypowiada się na określony temat

- współpracuje z innymi w grupie

- wykonuje prace plastyczne związane z daną tematyką

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=hTAeo-yBz8A

Miłej zabawy:)

Godzina dostępności:

p. Marzenka - środa 10:30-11:30

p. Renatka - czwartek 11:30-12:30

Wróć