Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 5 Koraliki

  • instrumenty

Odkrywamy świat muzyki

Każdy " Koralik" :

- rozpoznaje i odtwarza dźwięki

- rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

- ilustruje dźwięk ruchem

- porusza się w rytm muzyki

- nazywa i klasyfikuje niektóre instrumenty muzyczne

- gra na wykonanym przez siebie instrumencie

- odgaduje zagadki sensoryczne

- rozróżnia stronę : prawą i lewą

- wypowiada się na dany temat

- współpracuje z innymi w grupie

- wykonuje prace plastyczne związane z daną tematyką

Zrób to sam:)

https://www.youtube.com/watch?v=Vc3JAtepwmM

Miłej zabawy:)

Godzina dostępności:

p. Marzenka - środa 10:30-11:30

Wróć