Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 5 Koraliki

Zimowe obserwacje i eksperymenty

" Każdy Koralik" :

- uczestniczy w eksperymentach i obserwacjach dotyczących właściwości śniegu i lodu

- wyciąga wnioski po przeprowadzonych eksperymentach i obserwacjach

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

- przelicza elementy na konkretach

- porównuje przedmioty ze względu na wybraną cechę

- rozwiązuje zagadki słowno - obrazkowe

- wypowiada się na dany temat

- uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

- wykonuje prace plastyczne związane z daną tematyką

- współpracuje z innymi w grupie

Godzina dostępności:

p. Marzenka - czwartek - 11:30-12:30

Wróć