Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • Zapachy i smaki jesieni

Zapachy i smaki jesieni

Każda Nutka:

 

-Dostrzega podobieństwa i różnice między różnymi warzywami i owocami.

-Rozwiązuje zagadki.

-Nazywa zmysły i zna ich znaczenie w percepcji świata.

-Doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania, wycinania, kolorowania, malowania.

-Uważnie słucha opowiadań.

-Interesuje się czytaniem, zna litery "M", "m".

-Kreśli wzory literopodobne.

-Odtwarza w różnorodny sposób słyszany rytm (tupanie, stukanie, klaskanie).

-Zna i rozpoznaje cyfrę 2.

 

 

Zrób to sam :)

9 Owoce i warzywa ideas | papieroplastyka, owoce, rzemiosło dla dzieci

 

Godziny dostępności:

Wtorek 12:00-13:00

Piątek 11:00 - 12.00

Wróć