Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • DzienZiemiDekoracje500

Tajemnice ziemi

Każda NUTKA

- uczestniczy w  "Dniu Przedszkolaka", "Powitaniu Jesieni",

- klasyfikuje obrazki według przyjętego kryterium,

- dostrzega wieloznaczność pojęcia „ziemia”,

- dostrzega różnice między kulą a kołem,

- kojarzy ruch obrotowy Ziemi z następstwem dnia i nocy,

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

- interesuje się czytaniem, zna litery: „t”, „T”,

- stosuje liczebniki porządkowe,

- doskonali myślenie logiczne,

- zna, rozpoznaje cyfrę 1

- wygrywa akompaniamenty na różnych przedmiotach i instrumentach,

- porusza się w otoczeniu zgodnie z poleceniami,

- potrafi powiedzieć, co jest po jego lewej, a co znajduje się po jego prawej stronie,

-identyfikuje dotykiem przedmioty i określa słownie wrażenia sensoryczne. 

Zrób to sam!

https://www.youtube.com/watch?v=6Fuujni3W2g

Godziny dostępności: 

poniedziałek 12.30 -13.30

wtorek 10.30 - 11.30

Wróć