Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Raczki

  • wieś

Na wiejskim podwórku


Każdy Raczek powinien:

wiedzieć, jaka jest różnica między wsią a miastem

wiedzieć czym zajmuje się rolnik

znać nazwy zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim

znać nazwy tj kurnik, stajnia, obora, stodoła, chlewik

rozpoznać odgłos zwierząt

naśladować ruchy wybranych zwierząt

wiedzieć, które zwierzęta dają mleko /krowa, koza/

dzielić na sylaby i na głoski nazwy zwierzat tj krowa, koza, kura, kogut, owca, baran, jajko itd.

wiedzieć co dają nam niektóre zwierzęta wiejskie

potrafi wskazać litery J, j wsród innych liter

składać ilustracje pocięte na elementy

poruszać się w rytm słuchanej muzyki

znać i śpiewać piosenkę "Wiosenne przebudzenie", "Stary Donald farmę miał"

wypowiadać się na temat wysłuchanego utworu literackiego

wyklaskiwać/ wytupywać podany rytm wg. podanego wzoru

znać cyfrę 8

wykonać z kół origami kurczaka

malować farbami królika

lepić z plasteliny

sprawnie wycinać 

ZRÓB TO SAM

W tym tygodniu nasza propozycja to wykonanie wiejskich figurek zwierząt, które mogą Wam posłużyć do stworzenia wiejskiej zagrody.

wc8qUgVs47EHQAAAABJRU5ErkJggg==

04/06/2020 – Gminne Przedszkole

Krowa- praca plastyczna z wykorzystaniem rolki

cardboard-tube-farm-animals-580x405.jpg

 

Wróć