Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Aktualności

  • sekretariat
W sekretariacie bezpośrednia obsługa zostaje ograniczona do absolutnego minimum od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
  • grafika

KOMUNIKAT


Ponieważ sytuacja epidemiczna spowodowana wrirusem SARS CoV-2 nie uległa zmianie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
będą odbywały się w wyjątkowych warunkach.

Do odwołania nie będą odbywały się uroczystości szkolne wpisane w coroczny kalendarz szkolny, w których uczestniczy cała społeczność szkolna oraz tradycyjne dni otwarte dla wszystkich rodziców naszych uczniów.

Od 1 marca 2021 r. obowiązują  Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. w których zostały opisane zasady zachowania
i przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego przez  uczniów, pracowników i osoby z zewnątrz wchodzące
do budynków szkoły i przedszkola.