Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Logopeda

Zabawy z głoską S

Przedłużamy głoskę s – dzięki temu usłyszymy długie ssssss.

 

Rozmowa z wężem 

Do zabawy potrzebujemy  pluszowego bądź papierowego węża.
Zachęcamy dziecko do rozmowy z wężem w wężowym języku,
tj. używając jedynie głoski [s].
 
 

Zabawa słuchowa 

Do zabawy potrzebne jest zaczarowane pudełko, do którego wkładamy obrazki lub zabawki (zwracamy uwagę aby były to przedmioty mające głoskę ,,s" w swojej nazwie)

Dziecko kolejno potrząsa pudełkiem wypowiadając zaklęcie:

Se, se, se, sa ,sa, sa, teraz losuję ja,

po czym wyjmuje z pudełka obrazek i kładzie przed sobą. Nazywamy obrazek lub zabawkę. 

  • cwiczenia-logopedyczne-z Ss

Wróć