Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Logopeda

Klika słów do "Rodziców+ link do ćwiczeń on - line

„Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże,

aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem.

To figuruje w naszym kontrakcie z Bogiem,

 kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie.”

— Jonathan Carroll

DRODZY RODZICE,

Coraz więcej dzieci ma problemy z rozwojem mowy i języka oraz prawidłową wymową – dbajcie o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka już od urodzenia.

Nie ma cudownej pigułki na mowę - sami świadomie wpływajcie na rozwój mowy i języka swojego dziecko w codziennym życiu, aktywnie wspierajcie je również w trakcie terapii logopedycznej.

Pamiętajcie, że rozwój mowy i języka jest ściśle powiązany z rozwojem umysłowym i społeczno-emocjonalnym dziecka, a wady wymowy niekorzystnie wpływają na naukę w szkole, kontakty z rówieśnikami i samoocenę Waszego dziecka .

RODZICE WSPÓŁPRACUJCIE Z LOGOPEDĄ - WSPIERAJCIE AKTYWNIE SWOJE DZIECKO!

ZAPRASZAM NA KONSULTACJE PROSZĘ O UZGADNIANIE DATY I GODZINY SPOTKANIA, BY UNIKNĄĆ NAKŁADANIA SIĘ KONSULTACJI PO UZGODNIENIU OSOBISTYM LUB e- mailowym  

 Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie prawidłowego rozwoju mowy Waszego dziecka, zapraszam na konsultacje. Zaproponuję Państwu zabawy stymulujące rozwój Waszego dziecka i wskazówki do pracy w domu. Szczególnie zapraszam na konsultacje Rodziców dzieci objętych terapią – otrzymacie Państwo informacje o przebiegu terapii swojego dziecka oraz instruktaż ćwiczeń.

 

Zachęcam bardzo  do ćwiczeń logopedycznych z wykorzystaniem ćwiczeń, które znajdują się na Padlecie  https://pl.padlet.com/elzbietatomaniak/yv5nql269fr0hsg5


Znajdą w nim Państwo ćwiczenia i propozycje zabaw logopedycznych , które mogą Państwo zaproponować dziecku w domu. Zbierając materiał ćwiczeniowy pogrupowałam go na kilka kategorii np: ćwicz. artykulacyjne, oddechowe, głoska l, głoska r , głoska cz itp.

Polecam aby skorzystali Państwo również z tej formy ćwiczeń , oczywiście odpowiednio do wieku dziecka


Pamiętajmy że:


3 – letnie dziecko powinno wymawiać poprawnie:


samogłoski: a, o, u, e, i, y, ą, ę
spółgłoski dwuwargowe: p, b, m. – zmiękczone p’, b’, m.’
spółgłoski wargowo - zębowe: w, f – w’, f’
spółgłoski środkowojęzykowe: ś, ź, ć, dź, ń, k’, g’, ch’
spółgłoski tylnojęzykowe: k, g, ch
spółgłoski przednio - językowo – zębowe: t, d, n
spółgłoskę przednio - językowo – dziąsłową: l
spółgłoski: ł, j
Mowa jest zrozumiała dla otoczenia. Dziecko powinno się porozumiewać z otoczeniem za pomocą zdań kilkuwyrazowych.

4-letnie dziecko powinno wymawiać oprócz w/w głosek poprawnie:

spółgłoski przednio - językowo – zębowe: s, z, c, dz.
Dziecko powinno się porozumiewać z otoczeniem za pomocą zdań złożonych.

5-letnie dziecko może, ale nie musi wymawiać poprawnie:

spółgłoski przednio – językowo – dziąsłowe: sz, rz, cz, dż, r.
Wypowiedzi dziecka są wielozdaniowe, zanikają nieprawidłowości gramatyczne.


6-letnie dziecko powinno:

wymawiać poprawnie wszystkie głoski,
opowiadać – budować zdania na podstawie obrazka.

Z pozdrowieniami
E. Tomaniak

 

Wróć