Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona w szkole ma na celu:

- kształtowanie prawidłowej wymowy,

- usuwanie zaburzeń mowy,

- usuwanie wad wymowy,

- korygowanie płynności mowy,

- wyrównywanie opóźnień rozwojowych w zakresie mowy,

- praca w przypadku trudności w nauce czytania i pisania.

Zasady naboru uczniów na zajęcia:

Na zajęcia logopedyczne mogą uczęszczać uczniowie z klas 0-III oraz uczniowie z klas I-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenia do kształcenia specjalnego. Zapisy na terapię logopedyczną odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego. Do 15 września danego roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe rozwoju mowy dzieci w oddziałach przedszkolnych grup ,,0’’ oraz uczniów klas pierwszych. Na podstawie wyników badania logopedycznego, logopeda kwalifikuje dzieci do terapii. 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością /posiadające orzeczenie/, następnie uczniowie z aktualnymi opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której jest  zalecenie do terapii logopedycznej. Pozostali uczniowie przyjmowani są wg stopnia zaburzenia mowy o czym decyduje logopeda. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dzieci, które nie dostały się na terapię we wrześniu, są zapisywane na listę rezerwową. W miarę zwalniania się miejsc, na zajęcia przyjmowane są dzieci z listy oczekujących. Informację  o przyjęciu dziecka na zajęcia logopedyczne rodzic otrzymuje od wychowawcy ucznia  i odnotowuje ten fakt w dokumentacji  pomocy psychologiczno- pedagogiczne prowadzonej w szkole.

Ogólna charakterystyka zajęć:

Terapia logopedyczna jest prowadzona w formie pracy grupowej lub indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 dzieci o zbliżonych zaburzeniach artykulacyjnych oraz w formie indywidualnej przeznaczonej dla dziecka o szczególnych dysfunkcjach rozwojowych. Czas pracy poszczególnych grup wynosi 60 min. Częstotliwość zajęć jest uzależniona od stopnia dysfunkcji czyli potrzeb dzieci i możliwości szkoły. Najczęściej zajęcia odbywają się  1 raz w tygodniu. Ewaluacja pracy z każdym uczniem odbywa się pod koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego z prognozowaniem, co do dalszej pracy z dzieckiem.

Dla rodziców:

Raz w tygodniu jest wyznaczony dzień na konsultacje dla rodziców. Logopeda omawia z rodzicem postępy ucznia, udziela porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Dla rodziców dzieci z grup „0” oraz klas pierwszych organizowane są warsztaty  dotyczące rozwoju mowy dziecka 5/6-letniego oraz jak wspierać rozwój dziecka 6/7 letniego z elementami przygotowania do nauki czytania i pisania. Zajęcia te odbywają się w październiku i listopadzie. Dla rodziców uczniów starszych przeznaczone są warsztaty dotyczące dysleksji, które odbywają się w drugim półroczu. Uwzględniane są propozycje rodziców, co do tematyki warsztatów.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.