Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Integracja

Nasza placówka umożliwia edukację młodzieży niepełnosprawnej. W szkole są  klasy integracyjne.

Poniżej zamieszczano pomocne adresy i linki instytucji działających

na rzecz osób niepełnosprawnych:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

tel. 22 775 20 13, 22 775 56 66 (zaufania)

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 40

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckiej 
tel.  22 775-15-55, fax.  22 775 29 44

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 77a

http://pcprndm.pl/index.php4?id_menu=157

 

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD

tel. 22 775 29 44

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 77a

 

FUNDACJA SYNAPSIS

tel./fax: 22 825 87 42

02-085  Warszawa, ul. Ondraszka 3

http://www.synapsis.waw.pl/

Fundacja Pomocy Edukacyjne-Terapeutyczno dla Niepełnosprawnych „Scolar”

tel. 22 848 43 24, 607 344 840

02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 2

http://scolar.pl/

 

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zespołem Aspergera

tel. 22 638 37 57, kom.  691 522 433

01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 27B
http://www.sotis.pl/

 

Centrum Terapii PROMITIS

tel. 22 810 63 90, 791 769 069

01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 9 
http://www.centrum-terapii.pl/warszawa/

 

Dom Rodzinny im. C. Rzymowskiej. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

tel. 22 833 22 15

01-612  Warszawa, ul. Mysłowicka 12

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

tel. 22 837 42 61

01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41

 

Warsztat terapii zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

tel. 22 862 41 06

01-197  Warszawa, ul. Karolkowa 71

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

tel. 22 835 13 77

01-943 Warszawa, ul. Pstrowskiego 1

 

Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

tel. 22 815 70 00

04-736  Warszawa, al. Dzieci Polskich 20

 

Poradnie Przyszpitalne Szpitala Bielańskiego SPZOZ

tel. 22 864 20 00

01-809  Warszawa, ul. Cegłowska 80

 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

tel. 22 599 10 00

02-097  Warszawa, ul. Banacha 1a

 

Polski Związek Niewidomych. Zarząd Główny

tel. 22 831 22 71

00-216  Warszawa, ul. Konwiktorska 9

 

Biblioteka Centralna im. dr. W. Dolańskiego Polskiego Związku Niewidomych

tel./fax: 22 635 33 20 

Warszawa, ul. Konwiktorska 7

 

Dom Niewidomego Dziecka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

tel. 22 617 56 56

03-827 Warszawa, ul. Obrońców 24

 

Tęcza. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

tel./fax. 22 822 03 44

02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10

 

Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

tel. 22 815 70 00

04-736 Warszawa, al. Dzieci Polskich 20

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

tel. 22 620 03 51

00-828  Warszawa, al. Jana Pawła II 13

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział w Warszawie

tel. 22 822 32 75

02-021  Warszawa, ul. Grójecka 19/25

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

Integracyjny Klub Sportowy

tel. /fax: 22 663 18 36 -

01-813 Warszawa, Marymoncka 34

Pomocne linki:

http://www.wszystkojasne.waw.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

http://www.autyzmasd.pl/

http://autystyczni.pl/

http://www.zespol-downa.website.pl/

http://www.zespoldowna.info/

http://www.ptd.edu.pl/

http://www.ptadhd.pl/

http://adhd.org.pl/

http://mfpd.pl/web_tpd/

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/775/777/Nowy_Dwor_Mazowiecki.html

Prawo oświatowe o nauczaniu i wychowaniu integracyjnym

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  (DZ. U. z  2007 r. nr 83, poz.562, z późn. zm.)

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia ogólnego (Dz. U. z  2012 r. poz. 977).

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. z (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490 z póżn. zm.)

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 532)

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2008 r. nr 175, poz.1086)

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie  orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych  (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz. 1072)

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.