Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Integracja nie jest ogrodem,

w którym rosną jedynie róże,

nie jest też pustynią;

integracja to bogato kwitnący,

ale dziko rozrastający się ogród,

pełen także cierni”

 

Integracja w naszym przedszkolu istnieje od 2007 roku.  Każde dziecko ma prawo do opieki i edukacji w swoim środowisku lokalnym a rodzice dzieci niepełnosprawnych bardzo mocno odczuwają  taką potrzebę. Jako odpowiedź na ich potrzeby w naszym przedszkolu powstała w w.w roku pierwsza grupa  integracyjna.  Ten fakt zadowolił dzieci i rodziców z naszego miasta, co nie znaczy, że spełnił oczekiwania wszystkich. Wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom społecznym i w roku 2010  udało się w naszej placówce utworzyć drugą grupę integracyjną. Dzięki temu dzieci mają warunki do nauki i zabawy blisko miejsca zamieszkania, blisko swojej rodziny.

Praca w grupach integracyjnych opiera się na programie wychowania przedszkolnego i programie innowacji pedagogicznej "Po prostu razem – integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w przedszkolu".

Grupy integracyjne dają możliwość kształtowania u dzieci prawidłowych postaw i przekonań. Dzięki obcowaniu z dziećmi z deficytami osoby zdrowe uczą się tolerancji dla odmienności i gotowości do udzielania pomocy.

W naszym  przedszkolu dążymy do zrównania praw i warunków rozwoju wszystkich dzieci. Edukacja integracyjna, w której biorą udział specjaliści sprzyja zaspokajaniu potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami. Rodzi się wzajemna więź emocjonalna a jednostka identyfikuje się z grupą.

Integrację realizujemy jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania - dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia dzieciom niepełnosprawnym w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i zdrowym.

Grupy integracyjne są mniej liczne (od 15 do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych). Pracuje w nich 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 pedagog specjalny jako nauczyciel wspomagający. Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom, nie tworząc sztucznego podziału ról między pedagogiem wychowania przedszkolnego a pedagogiem specjalnym, mimo iż właśnie to on jest rzecznikiem praw dzieci niepełnosprawnych. Pedagog specjalny prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne.

Każde dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez zespół specjalistów we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Jest on dostosowany do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka.

Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w grupach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Nabór dzieci niepełnosprawnych do grupy integracyjnej odbywa się raz w roku. Każdy rodzic, który chce  zapisać dziecko niepełnosprawne do przedszkola powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola na początku marca. Po wstępnej rozmowie, przeprowadzonej w celu orientacji w stanie zdrowia dziecka oraz jego rozwoju, zostaje wspólnie ustalony termin spotkania dziecka, rodziców oraz nauczycieli pracujących w grupie integracyjnej. Na spotkaniu w grupie rówieśniczej dokonuje się obserwacji dziecka  i wstępnego rozeznania psychologicznego.

 

Do grupy integracyjnej kwalifikowane są dzieci:

·        niesłyszące,

·        słabosłyszące,

·        niewidome,

·        słabowidzące,

·        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·        z upośledzeniem umysłowym,

·        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

·        z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 

INTEGRACJA to cenna idea, która daje szansę dzieciom niepełnosprawnym na to, aby mogły poczuć, że są ważne, akceptowane, bezpieczne i osiągają sukcesy.

W naszym przedszkolu dzieci zdrowe i niepełnosprawne są ,,PO PROSTU RAZEM”.

 

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.