Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

Informacje, w jaki sposób należy dokonać zwrotu: podręczników, innych książek i lektur do biblioteki szkolnej
zostały przekazane przez wychowawców do wiadomości rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

Prosimy o stosowanie się do wytycznych.

Procedura postępowania podczas zajęć dodatkowych dla uczniów klas ósmych wg wytycznych GIS, MZ i MEN w okresie epidemii COVID-19

 1. Konsultacje dla uczniów klas ósmych: grupowe i indywidualne, są organizowane
  w dniach 25 - 29 maja 2020 r.
 2. Uczniowie mogą przebywać w szkole od 9.00 do 13.00 na zajęciach, które odbywają się wg harmonogramu „Zajęcia dodatkowe – klasy 8” (zał. 1.)
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie nie wykazujący oznak infekcji lub choroby, i ci którzy nie mieli styczności z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 4. W trakcie pobytu dziecka w szkole rodzice mają obowiązek być dostępni pod udostępnionymi numerami telefonów, by w sytuacji pojawienia się u dzieci oznak infekcji, móc je jak najszybciej odebrać.
 5. Uczniowie przychodząc na zajęcia, wchodzą do szkoły głównym wejściem/wyjściem, pojedynczo, są kierowani przez pracownika szkoły do łazienki celem umycia /zdezynfekowania rąk, następnie kierowani są do odpowiednich sal.
 6. Przebywając w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny 2 m między osobami i bezwzględnie stosują się do poleceń pracowników szkoły.
 7. W przypadku zebrania się przed szkołą o jednym czasie kilkorga uczniów, prosi się, by czekali na zewnątrz szkoły zachowując odstępy minimum 2 metrów.
 8. Liczba uczniów, w sali nie może przekraczać 12 osób.
 9. Wchodząc do sal uczniowie zajmują wskazane przez nauczyciela miejsca, zachowując odpowiedni (1,5 m między stolikami) dystans.
 10. Zajęcia trwają po 50 minut. Po ich zakończeniu uczniowie opuszczają salę, która jest dezynfekowana i wietrzona.
 11. W czasie pobytu w szkole zaleca się stosowanie zasad higieny przez uczniów: częste mycie rąk, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania twarzy (czoła, nosa, ust), zasłanianie w odpowiedni sposób twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Uczniowie korzystają z własnych zestawów podręczników i przyborów i nie powinni ich pożyczać innym.
 13. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę głównym wejściem/wyjściem unikając tworzenia się skupisk uczniów.
 14. Uczniowie, którzy umówią się na indywidualne konsultacje z nauczycielami, przestrzegają powyższej procedury.

 Zasady ogólne dla pracowników

 1. Do pracy stawiają się pracownicy zdrowi, którzy nie posiadają żadnych objawów, świadczących o wystąpieniu choroby zakaźnej.
 2. W przypadku:
  1. pojawienia się niepokojących objawów u pracownika w trakcie wykonywania przez niego pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od obowiązków,
  2. wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowaniu, a następnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 4. Pracownicy przebywający na terenie placówki starają się zachować 2m odstęp od siebie.
 5. Nauczyciele nie przemieszczają się pomiędzy salami.
 6. Pracownik, u którego zostanie stwierdzone zakażenie Covid-19, lub na którego zostanie nałożona kwarantanna bądź izolacja, niezwłocznie poinformuje o tym Dyrektora.

 

         Procedura postępowania w przypadku ucznia z objawami chorobowymi

 1. W przypadku wystąpienia objawów u ucznia takich jak: gorączka, kaszel, katar, bóle brzucha, nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o stanie jego zdrowia.
 2. Dyrektor wyznacza osobę, która przejmie opiekę nad dzieckiem do momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Osoba przejmująca dziecko od nauczyciela zabezpieczona jest w środki ochrony osobistej tj: rękawiczki, przyłbica, fartuch.
 4. Dziecko i osoba, która się nim opiekuje zostają odizolowani w pomieszczeniu wyznaczonym  przez dyrektora placówki tj. gabinet pielęgniarki.
 5. Dziecko, które przejawia objawy chorobowe zostanie przekazane rodzicom/opiekunom przez osobę, która sprawowała nad nim opiekę w oddzielnym pomieszczeniu.
 6. Po odebraniu dziecka przez rodziców pomieszczenie zostanie posprzątane i zdezynfekowane.
  Po wykonaniu dezynfekcji może ponownie spełniać swoją funkcję.
 7. Rodzice/opiekunowie, którego dziecko zostało odebrane ze szkoły ze zgłoszonymi przez nauczyciela objawami chorobowymi, zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia Dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

Procedura dezynfekowania

 1. Na terenie szkoły wszystkie ciągi komunikacyjne tj. wejście do szkoły, korytarze, szatnie, pomieszczenia, w których przebywają dzieci oraz rodzice i personel, są myte wodą
  z detergentem i dezynfekowane na bieżąco w razie konieczności.
 2. Dezynfekcji/myciu/wycieraniu na bieżąco poddawane są powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, klawiatury, włączniki, zabawki oraz wszelkie sprzęty znajdujące się w sali.
 3. W szkole w toaletach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji.

4HGLRQaktKEXkAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 • ZAJĘCIA KLASY 8 - GRAFIK (3)-1
 • ZAJĘCIA KLASY 8 - GRAFIK (3)-2

Ogólnopolski program "Twoje dane - Twoja sprawa"

 • -

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.