Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

  • il_570xN.1164376906_mlla

CZAS REALIZACJI: 25-29.01.2021

KRĄG TEMATYCZNY:  Sporty zimowe.

Każdy Lisek powinien:

- umieć układać z liter wyrazy monety, bilon;

- potrafić wypowiadać się na temat przeznaczenia pieniędzy;

- umieć wyjaśnić własnymi słowami pojęcie uczciwość;

- potrafić układać z monet składniki liczby 5, 10;

- dzielić nazwy sprzętów narciarskich na sylaby i głoski;

- czytać globalnie wyrazy narty, sanki, łyżwy i wyrażenie To sporty zimowe.;buty, kijki, gogle, kombinezon

- posługiwać się nazwami zimowych dyscyplin sportowych podczas wypowiedzi;

- wskazywać litery n, N wśród innych, podobnych graficznie liter, czyta proste sylaby, wyrazy i tekst słowno-obrazkowy;;

- rozpoznawać instrument na podstawie dźwięku;

- umieć narysować krajobraz zimowy

 – rozpoznawać przyczyny złości i agresji,

– wiedzieć, że przeżywanie złości nie jest niczym złym i umiejętnie radzić sobie ze złością tak, aby nikomu nie wyrządzić krzywdy

- umieć wyrażać własne emocje,

- umieć odreagowć napięcia w sposób akceptowalny,

– umieć opanowywać i przezwyciężać złość i agresję,

 

Zrób to sam:

Wykonajcie Magiczny słoik, który pozwala sie wyciszyc i uspokoić

https://www.edukowisko.pl/magiczny-sloik-ktory-uspokaja-wzburzone-emocje/

  • sport
  • łwanek

CZAS REALIZACJI:18-22.01.2021

KRĄG TEMATYCZNY:  Młodsi i starsi

Każdy Lisek powinien:

-poznać różne sposoby pomagania osobom starszym,  

-uważnie słuchać dłuższych opowiadań,   

-mieć szacunek dla babci i dziadka,  

-wzmacniać więzi rodzinne, 

-stosować pojęcie: tyle samo,  

-posługiwać się nożyczkami 

-znać litery b, B;  

-odczytywać krótkie wyrazów,  

-rozwijać pomysłowość oraz kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej, 

- opowiadać na konkretny temat;  

-konstruować wielozdaniowe wypowiedzi,

-cierpliwie oczekiwać na możliwość zabrania głosu, 

-miec szacunek do osób starszych,  

-znać rolę osób starszych w rodzinie i w społeczeństwie, 

-umieć potrzebę wspierania osób starszych i samotnych, 

-być empatyczny i wyrozumiały wobec ludzi ze starszego pokolenia, 

-prezentować przed kamerą program artystyczny przygotowany z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

-pokonywć tremę podczas występu przed kamerą,

-śpiewać piesenki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

-recytować wiersz z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

Zachęcamy do zrobienia laurek dla Babci i Dziadka: