Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW ( ścierki, ściereczki kuchenne)

 

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

 

 1. Ołowiany żołnierzyk idzie w bok( dwie ściereczki dla jednego dziecka)

P.W.- klęk prosty, każde kolano znajduje się na jednej ściereczce, piłka przed dzieckiem trzymana oburącz jednym bokiem do kierunku ruchu.

Ruch- przemieszczanie się na drugą stronę pokoju bokiem z przesuwaniem ściereczek kolanami, z utrzymaniem prostej pozycji tułowia( jak ołowiany żołnierzyk).

Liczba ruchów- 6 przejść pokoju

Uwagi- należy pilnować by dzieci utrzymywały pionową pozycję, nie odwracały się w czasie wykonywania ćwiczenia.

 

 1. Karuzela

P.W.- klęk prosty, każde kolano znajduje się na jednej ściereczce.

Ruch- obroty wokół własnej osi w jedną i drugą stronę.

Liczba ruchów- 5 obrotów w jedną stronę, odpoczynek w siadzie na piętach i 5 obrotów w drugą stronę.

Uwagi- plecy proste, należy uważać z tym ćwiczeniem u dzieci z problemami takie jak zawroty głowy lub odruch wymiotny.

 

 1. Narciarze

- dwie ściereczki dla dziecka

P.W.- stojąca, każda stopa znajduje się na jednej ściereczce

Ruch- przemieszczanie się na drugą stronę pokoju  z naprzemiennym przesuwaniem ściereczek przed sobą stopami(froterowanie podłogi)

Liczba ruchów- 4 przejścia

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało proste plecy, każde zgubienie ściereczki wymaga zatrzymania i poprawienia ściereczki. Zwracamy cały czas uwagę na poprawny ruch i pozycję dziecka.

 

 1. Szorowanie pokładu

- dwie ściereczki dla jednego dziecka

P.W.- siad klęczny, każda ręka znajduje się na jednej ściereczce

Ruch- jednoczesne ruchy wysuwania i przysuwania ramion ślizgiem rąk na ściereczkach.

Liczba ruchów- ok. 10-12 ruchów w serii, 6 serii.

Uwagi- bardzo intensywne ćwiczenia dla mięśni grzbietu, trudne dla dzieci z obniżonym napięciem.

Należy pilnować, by dzieci utrzymywały prawidłowy siad na piętach( nie siadały w literę ,, W” ani nie siadały na jednej stronie.

 

 1. Kolanowe froterki

P.W.- klęk podparty, każde kolano znajduje się na jednej ściereczce.

Ruch- przemieszczanie się na drugą stronę pokoju z pociąganiem kolanami ściereczek.

Liczba ruchów- 6 przejść w obie strony przez pokój.

Uwagi- ćwiczenie należy wykonywać spokojnie, nie na wyścigi, bo jest dość trudne i wymaga precyzji. Głowa w linii ciała, bez skręcania na boki.

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW (poduszki)

 

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

1. Kołyska

P.W.- siad skulny lub rozkroczny, ręce oparte na poduszkach( poduszki po obu stronach)

Ruch- naprzemienne przenosy ciała na jedną i drugą stronę z jednoczesnym wznosem rąk z poduszką bokiem w górę. W momencie przechylenia na jedną stronę następuje puknięcie poduszką o podłoże, a potem przeniesienie ciężaru ciała na stronę przeciwną i wykonanie tego samego ruchu.

Liczba powtórzeń- 8 razy

Uwagi- należy pilnować, by dziecko nie pochylało się do przodu w czasie wykonywania ćwiczenia.

 

 

 

2. Kołyska ze stemplem (jedna poduszka)

P.W.- siad rozkroczny, jedna ręka oparta na poduszce.

Ruch- przenos ręki z poduszką nad głowę, przechwycenie poduszki drugą ręką, pochylenie ciała na stronę z poduszką z jednoczesnym położeniem jej na podłodze. Następnie ponowny wznos poduszki, przechwyt drugą ręką i kolejną poduszkę (kołysanie się na boki)

Liczba powtórzeń- 8 razy

Uwagi- przekazanie poduszki do drugiej ręki powinno odbywać się z rękami wyprostowanymi w łokciach.

 

 

3. Trzepanie poduszek

P.W.- siad podparty, palce obu stóp trzymają poduszki, nogi zgięte, stopy oparte o podłoże.

Ruch- naprzemienne wznosy nóg i wykonywanie ruchów rozłączania i złączania ich z jednoczesnym uderzaniem poduszkami o siebie, naśladującym trzepanie.

Liczba ruchów- 6-9 ruchów w serii. Ok. 10 powtórzeń.

Uwagi- należy zwrócić uwagę by dziecko nie pochylało się nadmiernie do tyłu.

 

 

4. Trzepanie poduszek 2

P.W.- siad podparty, obie stopy położone na poduszce.

Ruch- wznosy i energiczne opusty nóg z uderzeniem stopami o poduszkę, naśladującym trzepanie.

Liczba powtórzeń- 10 razy.

 

Uwagi- należy zwrócić uwagę by dziecko nie pochylało się  nadmiernie do tyłu.

 

 

5.  Froterka

P.W.- Klęk podparty, pod kolanami poduszki

Ruch- przesuwanie się na drugą stronę pokoju przez pociąganie kolanami poduszek.

Liczba powtórzeń- 6 długości pokoju.

Uwagi- ruch powinien być płynny, ręce nie powinny zginać się w łokciach, a poduszki były pociągane na przemian raz jedną, raz drugą nogą.

 

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW ( piłki, piłki plażowe)

 

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

1. Żuk pcha piłkę

P.W.- klęk prosty obie ręce oparte na jednej większej piłce.

Ruch- przemieszczanie się na druga stronę pokoju  z turlaniem palcami rąk piłki przed sobą( raz jedną, raz drugą).

Liczba powtórzeń- przejście przez cały pokój 4 razy.

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało pionową pozycję, nie pochylało się.

 

 

2. Żuk ciągnie piłkę

P.W.- klęk podparty, obie ręce oparte na jednej większej piłce.

Ruch- przemieszczanie się na drugą stronę pokoju w tył z naprzemiennym turlaniem palcami rąk piłki do siebie( raz jedną ręką, raz drugą).

Liczba powtórzeń- 4 razy

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało pionową pozycję.

 

 

3. Walec z piłką

P.W.- leżenie przodem, ręce trzymają piłkę w górze.

Ruch- naprzemienne obroty ciała z piłką z pleców na brzuch( turlanie).

Liczba ruchów- dwie długości pokoju w obie strony

Uwagi- piłka nie może być zbyt duża, ruch powinien odbywać się płynnie i spokojnie

 

 

4. Wieloryb z piłką

P.W.- leżenie przodem na kocyku, między podudziami lub stopami ściśnięta piłka.

Ruch- ślizg na brzuchu z utrzymaniem piłki.

 

Uwagi- należy pomóc dziecku chwycić piłkę stopami, ruch powinien być wykonywany przez odepchnięcie  za pomocą rąk

 

 

5. Woziciel piłki w przód

P.W.- siad podparty o nogach zgiętych na kocyku, piłka ściśnięta między kolanami

Ruch- przesuwanie się w przód na pupie z piłką przez jednoczesne odepchnięcie rękami.

Liczba powtórzeń- dwie długości pokoju.

Uwagi- przesunięcie pupy musi się odbywać przez podpór na obu rękach, nie na jednej, bez opuszczania piłki. Nie stosować w koślawości kolan.

 

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW ( piłki, piłki plażowe)

 

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

 

1. Ściskacz

Pozycja wyjściowa.- stojąca, piłka pomiędzy udami i kolanami dziecka

Ruch- przemieszczanie się na drugą stronę pokoju z naprzemiennym przestawianiem nóg w taki sposób, by piłka nie upadła na podłogę.

Liczba ruchów- 3 przejścia w obie strony pokoju

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało proste plecy, każde zgubienie piłki wymaga zatrzymania i poprawienia się. Zabawę można wykonać również w tył, zwracając cały czas uwagę na poprawny ruch i pozycję. Nie stosować w koślawości kolan.

 • cw1.1

2. Ściskacz 2

Pozycja wyjściowa- stojąca, piłka pomiędzy kostkami dziecka

Ruch- Przemieszczanie się na drugą stronę pokoju z naprzemiennym przestawianiem nóg w taki sposób, by piłka nie upadła na podłogę.

Liczba ruchów- 4 przejścia w obie strony pokoju

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało proste plecy, każde zgubienie piłki wymaga zatrzymania i poprawienia się. Zabawę można wykonać również w tył, zwracają cały czas uwagę na poprawny ruch i pozycję dziecka. Nie stosować w szpotawości kolan.

 • cw1.2

3. Żołnierz z kulami idzie w przód

Pozycja wyjściowa- klęk prosty, każda ręka oparta na jednej piłce

Ruch- przemieszczanie się w przód na drugą stronę pokoju z naprzemiennym turlaniem palcami rąk piłek( raz jedną piłką, raz drugą).

Liczba powtórzeń- 4 przejścia w przód na drugą stronę pokoju.

Uwagi- należy pilnować, by dziecko utrzymywało pionową pozycję, nie pochylało się nie wypinało pupy i utrzymywało głowę na wprost. Ruch płynny, spokojny.

 • cw1.3

4. Żołnierz z kulami idzie w tył

Pozycja wyjściowa- klęk prosty, każda ręka oparta na jednej piłce

Ruch- przemieszczanie się w tył na drugą stronę pokoju z naprzemiennym turlaniem palcami rąk piłek do siebie( raz jedna, raz druga piłka).

Liczba powtórzeń- 4 przejścia przez pokój i z powrotem.

Uwagi- jak w ćwiczeniu 3.

 • cw1.4

5. Goniąc piłkę

Pozycja wyjściowa- siad podparty o nogach zgiętych, piłka leży przed nogami dziecka.

Ruch- chwyt piłki obiema stopami, wznos i rzut przed siebie, następnie przesuwanie się na pupie za piłką.

Liczba powtórzeń- cztery długości pokoju

Uwagi- piłka musi zostać złapana podeszwami stóp, wznos pupy musi się odbyć przez podpór na obu rękach, nie na jednej. Aby piłka nie leciała zbyt daleko, może być niedopompowana.

 • cw1.5

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW ( butelki)

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

Uwaga ogólna dotycząca wszystkich butelek!!!

Wypełnienie butelki powinno być dostosowane do możliwości i wieku dziecka.

 

 1. Kołowrotek

Pozycja wyjściowa- stojąca, ramiona wzdłuż ciała, w obu rękach butelki.

Ruch- wznos rąk w bok i wykonywanie całym ciałem spokojnych obrotów wokół osi ciała.

Liczba ruchów- ok. 2-3 obrotów w jedną stronę i zmiana kierunku- w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Uwagi- w trakcie ruchu należy spytać dziecko, czy nie kręci mu się w głowie. Przy kolejnym obrocie powinno stanąć blisko dziecka w celu asekuracji.

 • cw1
 1. Wiatrak

Pozycja wyjściowa- stojąca, ręce wzdłuż ciała, w obu rękach butelki.

Ruch- naprzemienne krążenia ramion w tył z butelkami.

Liczba ruchów- ok. 5-7 powtórzeń w serii.

Ok. 3 serii w zależności od wieku i możliwości dziecka.

Uwagi- ruch powinien być wykonywany płynnie „ prawa ręka goni lewą”

W trakcie ruchu należy spytać dziecko czy nie bolą go barki. Butelki z dużą ilością wody nie należy stosować u dzieci poniżej 7-8 lat.

 • cw2
 1. Walec ( ćwiczenie zabawa w parach)

Pozycja wyjściowa- leżenie przodem, osoba dorosła trzyma butelkę.

Ruch- wałkowanie butelką dziecka przez rodzica ( od pięt do barków i z powrotem)

Liczba ruchów- ok 4 pełnych ruchów po całym ciele i zmiana ról w parach

Uwagi- należy kontrolować aby masujący nie uderzał butelką o ciało masowanej osoby, ruch ma być płynny spokojny.

 

 • cw3
 1. Kangur

Pozycja wyjściowa- stojąca, butelka ściśnięta między kolanami.

Ruch- podskoki obunóż w górę( lub próby wykonania podskoku z butelką)

Liczba ruchów- 8 podskoków, następnie dziecko stawia butelki i wykonuje wolne podskoki, bez butelek ( 2 powtórzenia na serii).

 

 • cw4
 1. Pocisk

Pozycja wyjściowa- jeden z ćwiczących w parze- siad podparty kolana ugięte, stopy oparte o butelkę, nogami w kierunku partnera, drugi z pary( bez butelki) siada naprzeciwko ćwiczącego w odległości ok. 1-1,5m.

Ruch- wypychanie butelki energicznym ruchem nogami jak najdalej do kolegi, współćwiczący łapię butelkę, przyjmuje odpowiednią pozycję i wykonuje ten sam ruch w stronę kolegi.

Liczba ruchów ok. 10 razy.

Uwagi- należy kontrolować, by dzieci przed wypchnięciem butelki do kolegi przyjęły odpowiednią pozycję ciała( kolana muszą być ugięte), ręce z tyłu podpierają ciało.

 • cw5

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 • Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

FOLIA BĄBELKOWA/ KOC

 

ĆWICZENIE „MUMIA”

 

Pozycja wyjściowa- leżenie tyłem na foli, chwyt folii za brzeg

Ruch- turlanie z jednoczesnym zawijaniem ciała w folię aż do całkowitego zwinięcia, następnie ruch w przeciwną stronę i odwijanie się z folii.

Liczba powtórzeń- ok. 3-4 obrotów w każdą stronę w zależności od wieku i możliwości dziecka

 • Uwagi- osoba dorosła czuwa, aby dziecko nie zawinęło sobie...
  Uwagi- osoba dorosła czuwa, aby dziecko nie zawinęło sobie twarzy, w razie potrzeby pomaga mu.

 

           Foliowe pieczątki ( małe kawałki folii)

Pozycja wyjściowa- siad podparty na kocyku, stopy oparte o kawałki folii

Ruch- ścisk palcami kawałków folii, przesuwanie się na kocyku po podłodze z jednoczesnym uniesieniem i opuszczeniem stóp z folią i lekkim tupnięciem ( stawianie pieczątki)

Liczba powtórzeń- przemieszczenie się na drugi koniec pokoju lub korytarza

 • Uwagi- kawałki folii powinny być złapane palcami stóp,...
  Uwagi- kawałki folii powinny być złapane palcami stóp, ruch przemieszczania się musi się odbywać przez pracę obu rąk jednocześnie

        Wachlarz ( większy kawałek folii)

Pozycja wyjściowa- siad podparty, stopy trzymają folię.

Ruch- wznos nóg z jednoczesnym poruszaniem folią w górę i w dół kilka razy, następnie opust nóg.

Liczba powtórzeń- 5-7 razy w serii, ok 3-5 serii.

 • Uwagi- zabawę można prowadzić w parach.
  Uwagi- zabawę można prowadzić w parach.

Wieszamy pranie ( małe kawałki folii)

 

Pozycja wyjściowa- siad podparty o nogach zgiętych na kocyku przy linie rozciągniętej między krzesłami na wysokości tułowia dziecka.

Ruch- chwyt folii obiema stopami i przewieszenie jej przez linę.

Liczba powtórzeń- zawieszenie ok. 5-6 kawałków.

Uwagi- należy zwrócić uwagę, aby folia była wieszana obunóż, a dziecko pozostawało w podporze tyłem.

 • ćwiczenia3

Ubijacz piany

 

Pozycja wyjściowa- siad na krześle, stopy postawione na butelce wypełnionej wodą( butelka leży poziomo przed dzieckiem)

Ruch- obracanie stopami butelki ze ściąganiem jej w swoim kierunku.

Liczba powtórzeń- ok 7 razy w serii, ok. 2-3 serii.

 • Uwagi- należy pilnować, by ruch był dokładny, wykonywany...
  Uwagi- należy pilnować, by ruch był dokładny, wykonywany palcami stóp. Plecy wyprostowane, oparte o ścianę.

Opracował: mgr fizjoterapii Konrad Ślizowski

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH PRZEDMIOTÓW (poduszki)

 

 

Najważniejsze wskazówki podczas wykonywania ćwiczeń:

 1. Każda zabawa lub ćwiczenie powinny być poprzedzone krótką rozgrzewką ok 10 min.
 2. W czasie wykonywania przez dziecko zadań/ ćwiczeń, konieczne jest aby osoba prowadząca kontrolowała i korygowała ćwiczące dziecko.
 3. Najważniejszym elementem jest przyjęcie przez dziecko prawidłowej pozycji wyjściowej. Jeśli to się nie uda, ćwiczenie może nie przynieść rezultatu.

 

 

1. Kołyska

P.W.- siad skulny lub rozkroczny, ręce oparte na poduszkach( poduszki po obu stronach)

Ruch- naprzemienne przenosy ciała na jedną i drugą stronę z jednoczesnym wznosem rąk z poduszką bokiem w górę. W momencie przechylenia na jedną stronę następuje puknięcie poduszką o podłoże, a potem przeniesienie ciężaru ciała na stronę przeciwną i wykonanie tego samego ruchu.

Liczba powtórzeń- 8 razy

Uwagi- należy pilnować, by dziecko nie pochylało się do przodu w czasie wykonywania ćwiczenia.

 

html>

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.