Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

 • Polska

Polska moja Ojczyzna.

Każdy Delfinek:

 • wie, że każdy kraj ma własne symbole narodowe;

 • tworzy kącik patriotyczny, opisuje/rozpoznaje polskie symbole; narodowe – godło, hymn, flagę oraz wybrane zabytki Polski;

 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do ojczyzny;

 • wymienia nazwę swojego kraju, jego stolicy (obecnej i historycznych);

 • recytuje wiersz M. Brykczyńskiego „Polska”;

 • zakłada hodowlę kryształów soli, prowadzi jej obserwację ;;

 • określa i porównuje właściwości przedmiotów – soli i węgla

 • wykonuje eksperymenty graficzne węglem, tworząc proste i złożone znaki;

 • wskazuje na mapie Polski Warszawę i miejscowość, w której mieszka ;

 • wymienia przykłady elementów środowiska stworzonych przez człowieka i przez naturę;

 • wskazuje na mapie Polski miasta oraz regiony, w których występują bogactwa naturalne ;

 • wie, że w Wieliczce jest kopalnia soli;

 • wie, jakie informacje zawiera tablica z adresem, rozpoznaje ją w przestrzeni miejskiej;

 • interesuje się czytaniem, zna litery „d”, „D”;

 • dzieli słowa na sylaby, wskazuje głoski w słowach o prostej; budowie fonetycznej, układa schematy sylabowe i głoskowe słów

 • układa wyrazy z sylab;

 • zna swój adres i zasady bezpiecznego posługiwania się nim;

 • odróżnia elementy legendy, które mogły się wydarzyć, od tych, które są fikcją;

 • tworzy rymy, szacuje „na oko” liczebność zbiorów; oraz weryfikuje ocenę poprzez przeliczanie i ustawianie w pary;

 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

 • rozpoznaje cyfry 1–3;

 • jest kreatywny tworząc prace plastyczne związane z Polską;

ZRÓB TO SAM

W tym tygodniu zapraszam do wykonania pracy plastycznej ,,Kotylion z serduszek”. Zaproście rodziców i rodzeństwo do wspólnej zabawy plastycznej.

2Q==

Literatura polecana do czytania i oglądania z rodzicami:

 • Seria „Bezpieczne Dziecko”, różne tytuły w kontekście rozmaitych problemów, np. Elżbieta Zubrzycka

 • Gabriela Mistral „Czerwony Kapturek”, tłum. Krystyna Rodowska, Nasza Księgarnia, Warszawa 2017.

 • Michał Rusinek „Jaki znak twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

 • Zuzanna Szelińska, Diana Karpowicz „Krótka historia Polski”, Zuzu Toys, Warszawa 2015.9k=

Wróć