Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

"Droga do przedszkola"

Piraci – Strona 25 – Niepubliczne przedszkole "Wyspa Szkrabów" Lubliniec

"Żabka"

 • wypowiada się na dany temat
 • rozumie pojęcie „odpowiedzialny”
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • potrafi się przedstawić
 • wie jak ważne jest, aby znać swój adres zamieszkania
 • potrafi szybko zareagować na umówiony sygnał
 • potrafi rozwiązać zagadki słuchowe
 • poznaje wyliczankę i potrafi ją powtórzyć
 • potrafi samo wypowiedzieć poznaną wyliczankę
 • zna i potrafi nazwać swoje części ciała
 • wie jak należy bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy
 • rozumie dwuznaczność słowa „Zebra”
 • wie co to jest zebra na ulicy
 • prawidłowo  reaguje na umówiony sygnał
 • poznanie figurę geometryczną: koło
 • rozróżnia sygnalizator dla pieszych i dla samochodów
 • zna kolory jakie występują w sygnalizatorze świetlnym
 • określa położenie świateł na sygnalizatorze: nad, pod, nisko, wysoko
 • potrafi wycinać i przyklejać w odpowiedniej kolejności
 • potrafi odnaleźć ukryte kropki-koła w sali;
 • z zaciekawieniem ogląda film zachęcający do wykonywania pierwszych prac plastycznych (zaczyna się od kropki)
 • utrwalenie figury geometrycznej jaką jest koło
 • łączy kropki w pary
 • potrafi policzyć w zakresie 2
 • wie jak wygląda para 
 • współdziała z innymi dziećmi
 • potrafi odznaczyć swój paluszek umoczony w farbie na kartce;
 • poznaje poszczególne kolory
 • potrafi w parach poruszać się podczas spaceru
 • potrafi samodzielnie założyć buty oraz przy małej pomocy osoby dorosłej pozostałe elementy garderoby
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się blisko ulicy
 • uważnie obserwuje ruch na ulicy, w jaki sposób przemieszczają się piesi, a w jaki samochody podczas zmiany świateł
 • zwraca uwagę na znaki drogowe podczas spaceru
 • przechodzi bezpiecznie na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa
 • potrafi rozwiązać zagadkę słuchową oraz obrazkową
 • potrafi dopasować atrybuty policjanta
 • wie na czym polega zawód: policja
 • potrafi bezpiecznie i sprawnie pokonać przygotowany tor przeszkód
 • potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej

Wróć