Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

      "Razem dobrze się bawimy"

 

         

 

        Żabka:

 • zna imiona kolegów i koleżanek
 • zna kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy
 • opowiada na temat miejsca i formy spędzania czasu w wakacje
 • klasyfikuje ze względu na daną cechę
 • wie, co to są zasady i dlaczego należy ich przestrzegać
 • wie, że należy odłożyć zabawki na miejsce po skończonej zabawie
 • zna zasady bezpiecznej zabawy w Sali i ogrodzie przedszkolnym oraz stosuje się do nich
 • zna zasady przejścia przez jezdnię wyposażonego w sygnalizator świetlny
 • potrafi odczytać piktogramy
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • zna zwroty grzecznościowe, wie kiedy należy ich używać
 • wie co znaczy słowo „para”
 • wyszukuje pary spośród różnych przedmiotów
 • potrafi szybko ustawić się w pary
 • czeka na swoją kolej
 • składa w całość obrazek złożony z 4 części
 • ćwiczy zmysł równowagi
 • odpowiada na pytania
 • rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe
 • wycina trójkąty i przykleja je za pomocą kleju
 • ćwiczy właściwy tor oddechu
 • maluje talerzyk jednorazowy farbami
 • naśladuje ruchy nauczyciela
 • słucha piosenki oraz próbuje ją śpiewać
 • ogląda teatrzyk
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

Zrób to sam: w tym tygodniu będziemy wspominać wakacje. Dlatego proponujemy zabawę plastyczną związaną z wakacjami.

            Miłej zabawy :)

Wróć