Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Misie

  • przedszkole

Pierwsze dni w przedszkolu.

CZAS REALIZACJI: 06-10.09.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Pierwsze dni w przedszkolu.

Każdy Miś powinien w tym tygodniu:

umieć ustawić się w kole

znać wybrane części ciała i potrafić je wskazać

wiedzieć, jak wygląda jego znaczek

wiedzieć, że zabawki trzeba odkładać na miejsce po skończonej zabawie

znać barwy podstawowe

umieć reagować na ustalony wcześniej sygnał

znać zasady współżycia w grupie

potrafić naśladować ruchem to co pokazują  inne osoby

wiedzieć, jak wygląda rytm dnia w przedszkolu

potrafić maszerować w rytm tamburyna

wiedzieć, jak prawidłowo myć ręce

znać podstawowe zasady higieny

Wróć