Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

ZASADY LOSOWANIA „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”:

  1. Losowanie „Szczęśliwego numerka” odbywa się jawnie każdego dnia rano w obecności Opiekuna Dużego SU lub innego nauczyciela.
  2. „Szczęśliwy numerek” posiada uczeń, którego numer z dziennika odpowiada wylosowanej danego dnia liczbie.
  3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest z puli od 1 do maksymalnego numeru z dziennika na dany rok szkolny.
  4. W momencie wyczerpania całej puli losowanie zaczyna się od początku.
  5. Jeżeli danego dnia uczeń jest nieobecny w szkole, a zostanie wylosowany jego „Szczęśliwy numerek” -  traci możliwość jego wykorzystania do końca puli.
  6. „Szczęśliwy numerek” wywieszony jest na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

PRZYWILEJE POSIADANIA „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” 

  1. Uczeń, którego „Szczęśliwy numerek” wylosowano w danym dniu

na własne życzenie może być zwolniony  :

- z odpowiedzi ustnej na ocenę,

- z pisania niezapowiedzianej kartkówki,

- z przedstawienia pracy domowej.

  1. Udział w akcji jest dobrowolny.
  2. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z pisania przełożonych prac klasowych lub kartkówek, aktywnego udziału w lekcji ( praca ucznia podlega ocenie) oraz przynoszenia stroju na zajęcia wychowania fizycznego.
  3. Uczeń niezwłocznie po wejściu do sali lekcyjnej zgłasza nauczycielowi, że został wylosowany jego „Szczęśliwy numerek”.

Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną , Zarząd SU oraz Przewodniczących klas. Wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.