Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

PROCEDURY ZAPISU NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Procedura zapisu na zajęcia specjalistyczne –rehabilitacja

 

 1. W zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w szkole mogą uczestniczyć dzieci
  z orzeczeniem o potrzebie rehabilitacji ruchowej.
 2.  W przypadku braku informacji w orzeczeniu o konkretnej jednostce chorobowej dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć odpowiednie dokumenty medyczne zawierające informacje na temat choroby dziecka. 
 3. Podania do dyrekcji szkoły o umożliwienie zajęć z rehabilitacji ruchowej dla dziecka, wraz
  z niezbędną dokumentacją lekarską, rodzice/opiekunowie zobowiązani są złożyć
  do 15 września bieżącego roku szkolnego.
 4. Liczba miejsc na zajęcia rehabilitacyjnych jest ograniczona i zależna od przyznanej ilości godzin na dany rok szkolny przez organ prowadzący.
 5. Maksymalna grupa dzieci ćwiczących na zajęciach rehabilitacyjnych to 3 osoby.
  W wyjątkowych sytuacjach rehabilitant może zdecydować o zwiększeniu liczby dzieci
  na zajęciach.
 6.  Informację o zakwalifikowaniu na zajęcia rehabilitacyjne rodzice otrzymują w ramach dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Procedura zapisu na zajęcia specjalistyczne – terapia integracji sensorycznej (SI)
w danym roku szkolnym

 

 1. Na zajęcia integracji sensorycznej mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniami klas 0 -III oraz z opiniami i diagnozami SI z klas O – III szkoły podstawowej. Diagnoza SI musi być wykonana przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.
 2. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci niepełnosprawne (z zaleceniami SI
  w orzeczeniu).
 3. W przypadku dużej liczby dzieci z aktualnymi diagnozami o zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje terapeuta SI w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem oraz wychowawcą,
  po wnikliwej analizie diagnozy i zaleceń do pracy z dzieckiem.
 4. Diagnoza SI ważna jest 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach ważność diagnozy może zostać przedłużona o kolejny rok.
 5. Zapisy dzieci z nowymi diagnozami SI odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego
  na podstawie podania dostarczonego do szkoły.
 6. Liczba miejsc na zajęcia SI jest ograniczona i zależna od przyznanej ilości godzin na dany rok szkolny przez organ prowadzący.
 7. Jednorazowo w zajęciach SI może uczestniczyć 1-2 dzieci, (decyduje prowadzący,
  w zależności od dysfunkcji uczestnika). W wyjątkowych sytuacjach terapeuta SI może zdecydować o zwiększeniu liczby dzieci do 3 na zajęciach.
 8. W przypadku braku miejsc dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 9. Dzieci z listy oczekujących kwalifikowane są na zajęcia w miarę zwalniania się miejsc.
 10. Informację o zakwalifikowaniu na zajęcia SI rodzice otrzymują w ramach dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Procedura zapisu na  ćwiczenia ogólnorozwojowe  z elementami gimnastyki korekcyjnej

 

 1. W ćwiczeniach ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w szkole mogą uczestniczyć  dzieci z zaświadczeniem od lekarza specjalisty tj. lekarza ortopedy, lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, lekarza neurologa lub lekarza chirurga.
 2.  Zaświadczenie lekarskie musi być  aktualne i zawierać konkretną jednostkę chorobową/wadę postawy dziecka, które ma uczestniczyć w zajęciach.
 3. Zaświadczenie wraz z podaniem do dyrekcji szkoły o objęcie  dziecka ćwiczeniami, rodzice/opiekunowie zobowiązani są złożyć każdorazowo do 15 września roku szkolnego, w którym dziecko ma uczestniczyć w zajęciach.
 4. Maksymalna grupa dzieci ćwiczących na zajęciach  to 6 osób.
 5. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona i zależna od przyznanej ilości godzin ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, prowadzonych na dany rok szkolny. W przypadku braku miejsc dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 6. W przypadku braku miejsc dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 7. Dzieci z listy oczekujących kwalifikowane są na zajęcia w miarę zwalniania się miejsc.

 

 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.