Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Klub Dokumentacji Archiwalnej

Szkoła jest miejscem szczególnym, ponieważ uczniowie poza zdobywaniem wiedzy, mogą również rozwijać swoje własne zainteresowania, umiejętności i zdolności. Klub Dokumentacji Archiwalnej jest jednym z takich właśnie miejsc w naszym gimnazjum.

Głównym jego celem jest systematyczne dokumentowanie życia szkoły, czyli wydarzeń szkolnych i klasowych, do których zaliczyć można m.in. uroczystości szkolne, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, akcje charytatywne, a także szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Młodzi ludzie, uczestnicząc w zajęciach klubu, mają szansę rozwijać swoje zdolności, zarówno plastyczne, jak i redakcyjne. Uczą się systematyczności, sumienności, punktualności i odpowiedzialności, a także współpracy.

 Ponadto aktywna i systematyczna praca w klubie kształtuje twórczą postawę, rozwija kreatywność i pozytywnie wpływa na samoocenę ucznia.

Cele szczegółowe:

 • Systematyczne dokumentowanie życia szkoły: wydarzeń, uroczystości szkolnych i klasowych oraz osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym.
 • Redagowanie różnych tekstów np. sprawozdań, artykułów, recenzji.
 • Projektowanie poszczególnych kart kroniki.
 • Tworzenie i udoskonalenie zbioru zasad obowiązujących członków w grupie (np.: punktualność, praca w grupie, praca indywidualna).
 • Integrowanie uczniów z różnych klas podczas wspólnie wykonywanych zadań.
 • Wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia: plastycznych, artystycznych, redakcyjnych, organizacyjnych.
 • Współpraca z innymi klubami, np.: prasowym, plastycznym.
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.

Zasady działania klubu:

1. Członkiem klubu może zostać każdy zainteresowany uczeń naszej szkoły.

2. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach niekolidujących z planem lekcyjnym członków klubu.

3. Uczestnicy podczas pierwszego organizacyjnego spotkania zapoznani zostają  z planem pracy klubu.

4. Uczestnicy i opiekun opracowują wspólnie regulamin Klubu Dokumentacji Archiwalnej.

5. Zajęcia mają charakter grupowy i indywidualny.

6. Czas spotkań odnotowywany jest w dzienniku zajęć.

7. Członkowie starają się systematycznie i aktywnie uczestniczyć z zajęciach klubu. Zgłaszają własne propozycje i wykorzystują swoje zdolności i doświadczenie.

8. Systematyczny i aktywny udział w zajęciach nagradzany jest odpowiednią liczbą plusów z zachowania na koniec semestru.

                                                                        Opiekun klubu

                                                                      Beata Majewska

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.