Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Klub Biblioteczny

            Klub Przyjaciół Biblioteki działa w naszej szkole od września 2010 r. Głównym celem działalności Klubu jest rozbudzenie aktywności uczniów przez angażowanie ich do prac bibliotecznych, zwiększanie zainteresowania książką oraz wyrabianie umiejętności współpracy z kolegami, samodyscypliny i kształtowanie wrażliwości estetycznej. Koło Biblioteczne ma także za zadanie ułatwiać pracę bibliotekarzowi, służyć pomocą w wykonywaniu obowiązków i usprawniać pracę biblioteki szkolnej. Zajęcia klubu stanowią bardzo ważny element działalności biblioteki PG2. Uczestniczący w nich uczniowie oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijają różnorodne zdolności. Przede wszystkim zaś poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, dzięki czemu lepiej rozumieją specyfikę           i charakter pracy bibliotecznej. Uczniowie biorą również udział     w procesie przekształcania biblioteki gimnazjum w szkolne centrum informacyjne i multimedialne, zdobywają umiejętności sprawnego korzystania ze źródeł informacji multimedialnej.       

Spotkania odbywają  się w każdy wtorek we wtorek o godz. 1300 1400

Cele główne:

 • wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych itp.),
 • przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu,
 • promowanie twórczości uczniów,
 • poszerzanie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach, poznanie specyfiki bibliotek różnych typów,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • zachęcania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • uczenie współdziałania w grupie,
 • racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności.

Zasady działania Koła Bibliotecznego:

 • do koła mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie,
 • spotkania odbywać się będą w dogodnym dla uczniów terminie,
 • uczestnikom koła zostanie przedstawiony zarys planu działań, który może ulec zmianie jeżeli uczniowie zaproponują własne pomysły,
 • wspólnie z uczniami stworzony zostanie regulamin,
 • zajęcia będą miały charakter indywidualny i zespołowy,
 • czas spotkań odnotowywany będzie w dzienniku zajęć.

                                                                                     Opiekun Klubu: Teresa Brodowska

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.