Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

XV edycja Konkursu Ekologicznego „Wisła inspiruje”

 

1.      Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Mazowieckie.
 2. Konkurs finansowany jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

 

2.      Tematyka i cel Konkursu:

 1. Tematyka Konkursu nawiązuje do ogólnopolskiej koncepcji ustanowienia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”. Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne i walory przyrodnicze Wisły.

 

 1. Celem konkursu jest:

1)wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony  wód, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i turystycznych Wisły;

2)rozwój wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;

3)rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

 

3.      Warunki i zasady udziału w Konkursie

 1. Termin składania prac upływa 3 października 2017 r.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego, który zgłosi swoją pracę do szkolnej komisji powstałej na potrzeby niniejszego Konkursu:

3.Prace oddajemy do:

- klasy I – III dla Pani Anna Grodzickiej

- klasy IV – VI dla Pani Pauliny Wieczorek

- klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum dla Pana Mateusza Olszewskiego

 

4.      Wymagania dotyczące prac konkursowych

 1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:

1)I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);

2)II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – komiks łączący
w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową; technika dowolna;

3)III grupa wiekowa – klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum –wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

 1. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek, grupę wiekową, a także nazwę i adres szkoły.
  W przypadku prac wykonywanych w II grupie wiekowej – kartkę z ww. danymi można doczepić do komiksu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.
 3. Praca może mieć tylko jednego autora.
 4. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy Konkursu.

 

5.      Etapy Konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzany w następujących etapach:

I etap – szkolny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową I etapu, w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie;

        II etap – regionalny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową II etapu,
       w siedzibie właściwej miejscowo delegatury, a dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania delegatur – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) w Warszawie

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.