Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

XV edycja Konkursu Ekologicznego „Wisła inspiruje”

 

1.      Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Mazowieckie.
 2. Konkurs finansowany jest ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

 

2.      Tematyka i cel Konkursu:

 1. Tematyka Konkursu nawiązuje do ogólnopolskiej koncepcji ustanowienia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”. Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne i walory przyrodnicze Wisły.

 

 1. Celem konkursu jest:

1)wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony  wód, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i turystycznych Wisły;

2)rozwój wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;

3)rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

 

3.      Warunki i zasady udziału w Konkursie

 1. Termin składania prac upływa 3 października 2017 r.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego, który zgłosi swoją pracę do szkolnej komisji powstałej na potrzeby niniejszego Konkursu:

3.Prace oddajemy do:

- klasy I – III dla Pani Anna Grodzickiej

- klasy IV – VI dla Pani Pauliny Wieczorek

- klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum dla Pana Mateusza Olszewskiego

 

4.      Wymagania dotyczące prac konkursowych

 1. Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:

1)I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);

2)II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – komiks łączący
w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową; technika dowolna;

3)III grupa wiekowa – klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum –wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

 1. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek, grupę wiekową, a także nazwę i adres szkoły.
  W przypadku prac wykonywanych w II grupie wiekowej – kartkę z ww. danymi można doczepić do komiksu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.
 3. Praca może mieć tylko jednego autora.
 4. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy Konkursu.

 

5.      Etapy Konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzany w następujących etapach:

I etap – szkolny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową I etapu, w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie;

        II etap – regionalny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową II etapu,
       w siedzibie właściwej miejscowo delegatury, a dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania delegatur – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) w Warszawie

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.