Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Od 1 września 2012 roku Publiczne Przedszkole nr 5 weszło w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, którego dyrektorem jest Pani Agnieszka Pindel, a wicedyrektorem ds. przedszkola - Pani Agnieszka Janicka.

Publiczne Przedszkole nr 5 oferuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez  5 godzin dziennie. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców - na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej. W przedszkolu jest 12 grup (w tym 1 oddział integracyjny). Aktualnie do przedszkola uczęszcza 293 dzieci.

Przedszkole nr 5 ,,Bajkowy Świat” znajduje się w spokojnym i pełnym zieleni miejscu Osiedla Młodych, co umożliwia bezpieczne spacery i wycieczki. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, sukcesywnie remontowany, z podjazdami dla wózków i osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu mieści się 6 sal do zajęć dydaktycznych, przy których znajdują się łazienki; szatnie dziecięce, gabinet logopedy, psychologa i pedagogów  specjalnych, sala komputerowa oraz do zajęć ruchowych.

W budynku przedszkola bawią się i uczą dzieci 3 i 4-letnie oraz dzieci uczęszczające do grup integracyjnych. Przedszkole korzysta również z 4 sal do zajęć dydaktycznych w budynku SP7 dla dzieci 5, 6-letnich odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Wszystkie sale są bezpieczne i dostosowane do możliwości rozwoju dzieci, a ich wyposażenie tzn.: rozmiary krzeseł, stolików, dobór zabawek, kąciki tematyczne, aranżacja łazienek są dostosowane do wieku dzieci.

Sala do zajęć ruchowych przeznaczona jest do organizowania zajęć umuzykalniających, zajęć z muzykoterapii, z rehabilitantem, zajęć otwartych z rodzicami, przedstawień teatralnych i uroczystości przedszkolnych oraz zajęć z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Sala jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sportowy, tablicę interaktywną i instrumenty muzyczne.

Dzieci 5, 6-letnie przebywające w budynku szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z sali zabaw, sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej i gabinetów terapeutycznych. Dzieci korzystają z oddzielnej szatni, a posiłki spożywają na stołówce szkolnej.

W ramach ścisłej współpracy ze szkołą wychowankowie przedszkola i uczniowie integrują się ze sobą poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności np.: wspólne zajęcia, zabawy, występy czy ćwiczenia.

Przy budynku przedszkola znajduje się ogród, który pozwala dzieciom na zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Jest on duży, przestronny, z dużą ilością drzew. Wydzielone jest w nim miejsce, gdzie dzieci wraz z nauczycielami mogą siać nasiona i sadzić cebulki kwiatów. Na terenie zielonym dzieci w różnorodny dla siebie sposób realizują potrzebę ruchu i aktywności na świeżym powietrzu. Teren podzielony jest na części dla poszczególnych grup wiekowych. Na terenie ogrodu wydzielona została część rekreacyjna - duże piaskownice, altanki (domki) oraz sprzęt ogrodowy, czyli: huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzela, bujaki spełniające wymogi BHP. Wielką atrakcją dla przedszkolaków jest także trasa rowerowa, z której bezpiecznie mogą korzystać wszystkie dzieci - rowerki mają atest i są dostosowane do wzrostu dziecka. Na terenie przedszkola od jesieni 2013r. znajduje się również plac zabaw, który wybudowany został z programu rządowego "Radosna Szkoła". Jest on dostosowany do wieku dzieci.

Rytm pracy w przedszkolu określa „Ramowy rozkład dnia”, który dostosowany jest odpowiednio do potrzeb dzieci, dla każdego oddziału z uwzględnieniem zajęć prowadzonych indywidualnie ze specjalistami.

Dzieci 3 i 4 letnie leżakują między I i II daniem, natomiast dzieci z grup 5 i 6 latków relaksują się po zupie, słuchając muzyki poważnej, relaksacyjnej, albo bajek czytanych, opowiadanych przez nauczyciela lub słuchanych z CD.

Przed śniadaniem i po II daniu dzieci mają czas na aktywność własną, zabawy swobodne, na rozwijanie swoich zainteresowań. Czas ten nauczyciel często wykorzystuje na pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia oraz na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego z dziećmi w wieku 4-6 lat.

W godzinach 9:00 – 10:30 w każdej grupie odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową. Czas tych zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci.

Każdego dnia, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci mają czas na aktywność na powietrzu (zabawy w ogrodzie, spacery).

W roku 2007 w przedszkolu został zatwierdzony program innowacji pedagogicznej "Po prostu razem - integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w przedszkolu". Integrację realizujemy jako formę współistnienia - wspólnej zabawy, nauki i wychowania - dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia dzieciom niepełnosprawnym w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.

Każde dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą, rehabilitantem i muzykoterapeutą. Jest on dostosowany do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka.

W szatni i holu przedszkola wyeksponowane są prace dzieci, znajdują się tablice grupowe dla rodziców oraz tablice informacyjne :,,Logopeda radzi”, ,,Po prostu razem- integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych”, ,,6- latek w szkole”, ,,Bezpieczny przedszkolak”, ,,Informacje specjalistów dla RODZICÓW”, ,,Reforma MEN” a w przedsionku tablica pełna aktualnych podziękowań dla aktywnych rodziców i  jadłospis na bieżący tydzień.

Placówka posiada bibliotekę, która wyposażona jest w literaturę piękną przeznaczoną dla dzieci a także w literaturę specjalistyczną dla nauczycieli.

Pracownicy przedszkola dbają o estetyczny wygląd wszystkich pomieszczeń. Sami wykonują dekoracje i zmieniają je w zależności od aktualnie realizowanego tematu.

W celu polepszania działalności i jakości pracy placówki, jej baza jest stale wzbogacana i unowocześniana.

 

 

Przedszkole promuje się w środowisku lokalnym. Dzieci uczestniczą w:

·        przedstawieniach teatralnych poza przedszkolem,

·        występach organizowanych z okazji Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,

·    konkursach: artystycznych i wokalnych np. „Zaczarowany świat Doroty Gellner”, „Optymistycznie”, plastycznych np. „Moje szczęście”, „W widłach rzek”, „Bezpieczne miasto”, „Znam wiersze J. Tuwima” oraz innych np. „Wiedza o Polsce”, „Mistrzostwach Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym”,

·        zawodach sportowych: Igrzyska Przedszkolaków,

·   akcjach np. ,,Góra grosza”, ,,Paczka świąteczna", „Paczka dla zwierzaczka”,

·  Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Programie Edukacyjnym "Mamo, Tato wolę wodę".

 

 

 

 

 

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.