Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • lato

Letni obserwator przyrody

Każdy Tygrysek:

- wie jaka mamy porę roku,

- wybiera ilustracje związane z omawianą porą roku i zna zjawiska atmosferyczne występujące latem,

- wie, co to jest cień, burza, tęcza,

- wie, czego należy unikać w czasie burzy,

- czyta obrazy, wyodrębnia ich elementy, nadaje nazwy poszczególnym symbolom, łączy je z określoną porą roku,

- zna rodzaje sportów letnich, nazywa przedmioty związane z różnymi dyscyplinami,

- klasyfikuje według przyjętego kryterium,

- układa wyrazy z rozsypanki literowej i sylabowej,

- eksperymentuje, szacuje, przewiduje, porównuje liczebność za pomocą przeliczania i za pomocą ustawiania w pary,

- rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta chronione w Polsce,

- wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Marcin Jamkowski, Karol Banach „Wielcy odkrywcy”, Dwukropek, Warszawa 2017.
Adam Wajrak „Wielka księga prawdziwych tropicieli”, Agora, Warszawa 2018.
Wojciech Mikołuszko „Wielkie eksperymenty dla małych ludzi”, Agora, Warszawa 2016.

 

Wróć