Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • Ziemia

Eko stylem życia

Każdy Tygrysek:

- rozumie pojęcia „ekologia”, „ekolog”, umie je wytłumaczyć własnymi słowami i posługuje się nimi,

- wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt,

- wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

- zna przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,

- zna zasadę działania recyklingu polegającą na ponownym przetworzeniu tych samych materiałów,

- zna oznaczenia ekologiczne z opakowań,

- rozumie potrzebę segregowania śmieci w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu,

- przyporządkowuje odpady do odpowiednich pojemników do segregacji,

- klasyfikuje ilustracje, dostrzegając pozytywny i negatywny przekaz oglądanych obrazów,

- wykorzystuje swoją wiedzę ekologiczną w konkursie wiedzy, aktywnie bierze w nim udział,

- interesuje się czytaniem, zna litery „g”, „G”,

- porównuje liczebność zbiorów w różnych sytuacjach oraz doskonali umiejętność stosowania znaków „<” , „>”, „=”.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Millie Marotta „Znikające królestwo. Przewodnik po świecie zagrożonych zwierząt”, tłum. Joanna Wajs, Nasza
Księgarnia, Warszawa 2019.
Marie G. Rohde „Prawdziwe potwory zagrażające naszej planecie”, tłum. Dorota Goc, Wydawnictwo Esteri,
Wrocław 2019.
Tina Oziewicz „Awaria elektrowni”, Dwie Siostry, Warszawa 2019.
Seria „Czytam sobie Eko”, Wydawnictwo Egmont [różne książki w zależności od poziomu umiejętności
czytania].

Wróć