Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • Wielkanoc

Radosna Wielkanoc

Każdy Tygrysek:

- zna wybrane zwyczaje związane z Wielkanocą,

- wymienia nazwy czynności związanych ze świętami,

- zna zwyczaj wysyłania życzeń świątecznych na pocztówkach,

- wymienia symbole związane z Wielkanocą,

- wypowiada się na temat rozmnażania się zwierząt, wymienia zwierzęta, które składają jaja,

- interesuje się czytaniem, zna litery „j”, „J”,

- czyta krótkie teksty,

- klasyfikuje jaja według kształtu, koloru, wielkości, układa je w grupy, szeregi,

- odtwarza rytmy,

- orientuje się w schemacie własnego ciała, odtwarza ruchy partnera/partnerki zabawy,

- określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w przestrzeni sieci kwadratowej, rozróżnia strony lewą i prawą,

- koduje i dekoduje układy przedmiotów,

- rozwiązuje sudoku,

- wykonuje prace plastyczne według własnego pomysłu - pisanka

- zna sposoby ozdabiania jajek wielkanocnych: pisanki, kraszanki, drapanki,

- przelicza do 10, zna liczebniki porządkowe.LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Renata Piątkowska „Gdyby jajko mogło mówić”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2011.
 Eliza Piotrowska „Jajo. Jajka w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych”, Nasza Księgarnia,
Warszawa 2018.

 

Życzą Wychowawcy Grupy Tygryski

Wróć