Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • tolerancja

Inni a jednak tacy sami

Każdy Tygrysek:

- wie, że różnimy się od siebie ale wszyscy jesteśmy ważni i mamy takie same prawa,

- rozumie pojęcie empatia i potrafi je wykorzystać w życiu codziennym,

- wie, czym jest tolerancja i bycie tolerancyjnym, odrzucenie, osamotnienie ‒ i jak temu przeciwdziałać,

- jest tolerancyjny wobec wszelkich "inności" związanych z wyglądem, zachowaniem, chorobą, ograniczeniami, itp.,

- rozpoznaje czego potrzebują inni i wykazuje chęć pomagania na miarę swoich możliwości,

- wie, że każdy człowiek mały i duży chce być kochany i szanowany,

- rozpoznaje i nazywa własne emocje,

- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

- poszukuje własnych, akceptowalnych społecznie strategii wyrażania emocji,

- z uwagą i skupieniem słucha tekstu literackiego, odpowiada na pytania,

- interesuje się czytaniem, zna litery „z”, „Z”,

- czyta krótkie teksty.

 

Wróć