Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • wiosna

Na tropach wiosny

Każdy Tygrysek:

- bierze udział w Światowym Dniu Zespołu Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki,

- wie, dlaczego nosimy dwie różne skarpetki,

- zna następstwo pór roku, wymienia pory roku w kolejności,

- zna zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,

- bierze udział w tradycyjnych zabawach ze śpiewem związanych z powitaniem wiosny,

- wymienia nazwy miesięcy,

- rozwiązuje zagadki dotyczące składników pogody, nazywa poszczególne składniki pogody,

- przypisuje symbole do poszczególnych składników pogody,

- wyjaśnia znaczenie przysłowia „w marcu jak w garncu” oraz powiedzenia „ubrać się na cebulę”,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu w ciągu dnia – rano, w południe, po południu,

- zna symbole przedstawiające zjawiska pogodowe,

- wie, co jest potrzebne roślinie do rozwoju i życia,

- interesuje się czytaniem, zna litery „c”, „C”,

- układa historyjkę o rozwoju fasoli i wypowiada się swobodnie na jej temat,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „najpierw”, „potem”, „później”, „na końcu”,

- wskazuje na ilustracji zwiastuny wiosny,

- odczytuje nazwy kwiatów, rozpoznaje kwiaty wiosenne,

- zna wybrane ptaki, które wracają do Polski na wiosnę,

- rozpoznaje i przyporządkowuje odgłosy do ptaków,

- potrafi odnaleźć właściwe pola na podstawie podanych koordynatów,

- potrafi stworzyć kod offline uwzględniający podane warunki,

- chętnie pracuje w parach lub zespołach.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Tomasz Samojlik „Żubr Pompik. Zapach wiosny”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2016.
Tomasz Szwed „Wiosna w klinice małych zwierząt w Leśnej Górce”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2015.
Wanda Chotomska, część o wiośnie z: „Wiosna, lato, jesień, zima w moich rymach”, Nasza Księgarnia,
Warszawa 2019 [inne części do innych pór roku].

 

 

Drodzy Rodzice i dzieci z grupy „Tygryski” i „Delfinki”.

fe9abca34dbc8b7b9803eaeb38f5809d.jpg

Zapraszamy Was do udziału w konkursie międzygrupowym „Zaczarowana zakładka do książki”.

     Zadaniem dzieci wspólnie z Rodzicami jest wykonać jednostronną zakładkę do książki.

Praca może być wykonana dowolną techniką, kształt pracy dowolny.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę.

Na odwrocie wykonanej zakładki należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, oraz grupę.

Pracę składamy u wychowawców z swojej grupy do 23.03.2022r, ogłoszenie wyników nastąpi 24.03.2022r.

 

Marzena Hatała

Marta Tomaszewska

 

Wróć