Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • wiślany

Na wiślanym szlaku

Każdy Tygrysek:

-nazywa i rozpoznaje wybrane symbole związane z regionami Polski,

-wie, w jaki sposób na mapie zaznacza się morza, góry, rzeki i miasta,

-wskazuje na mapie Polski Morze Bałtyckie, Wisłę, wybrane miasta,

-zna wybrane zabytki i symbole związane z Krakowem, Toruniem i Gdańskiem,

-posługuje się monetami, odlicza podane kwoty,

-z uwagą i skupieniem słucha legendy,

-zna postaci z wybranych legend polskich, łączy postać z jej atrybutem,

-rozpoznaje na zdjęciach miejsca charakterystyczne dla Warszawy, Torunia, Gdańska,

- wie, że Ziemia krąży wokół Słońca i wokół własnej osi,

-wie, do czego może być wykorzystywany bursztyn,

- porównuje liczby, używając znaków: <, >, =,

-układa i odczytuje wyrazy z poznanych liter,

- określa położenie elementów na kratownicy,

- interesuje się czytaniem, zna litery „n”, „N”,

- uczestniczy w obchodach Dnia Kobiet,

-posługuje się pojęciami góra – dół, prawo – lewo, pion – poziom.

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA RODZICAMI:

Anna Garbal, Anna Rudak „Atlas miast Polski”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2019 [fragmenty o miastach nad Wisłą].
Magdalena Zarębska, Karolina Szopa „Bajka o Wiśle”, Wydawnictwo Tibum, Katowice 2017.
 „Baśnie i legendy polskie”, il. Mirosław Tokarczyk, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016 [wybrane teksty
o miastach jako uzupełnienie dla legend].
Hanna Januszewska „Pyza na polskich dróżkach”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2006 [lub inne współczesne
wydanie; fragmenty o miastach nad Wisłą].

Wróć