Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • Babcia i Dziadek

Serce dla babci i dziadka

Każdy Tygrysek:

- wskazuje stopnie pokrewieństwa w rodzinie,

- rozumie, co przedstawia drzewo genealogiczne,

- rysuje członków swojej rodziny,

- interesuje się historią swojej rodziny i pracą zawodową dziadków,

- wie, w jaki sposób czas wpływa na zmiany w wyglądzie człowieka i nazywa poszczególne etapy życia,

- czyta krótkie teksty wyrazowo-obrazkowe,

- zna litery „s”, „S,

- przelicza oczka na kostce,

- współpracuje z dziećmi w czasie zabawy, respektuje zasady gry,

- uważnie słucha, rysuje zgodnie z instrukcją słowną,

- przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy,

- odkodowuje informacje przekazane w formie graficznej,

- eksperymentuje, stawia hipotezy, sprawdza poprzez działanie,

- odczuwa radość z przygotowania niespodzianki dla bliskich,

- nazywa i rozpoznaje zachowania społeczne, tj. szacunek i podziw dla seniorów,

- czuje więź emocjonalną z babcią i docenia jej rolę we własnym życiu,

- ceni autorytet i umiejętności dziadka,

- śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych,

- zna i podaje nazwy członków rodziny w j. angielskim.