Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • Nowy Rok

Zegary i kalendarze

Każdy Tygrysek:

- tworzy kącik tematyczny i nazywa wybrane kalendarze i czasomierze,

- przyporządkowuje obrazki do pory roku,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,

- wymienia kolejno dni tygodnia, pory roku

- wymienia nazwy miesięcy,

- rozpoznaje i wskazuje nazwy pór roku oraz miesięcy,

- wie, na czym polega praca zegarmistrza,

- tworzy tarczę zegara i plan dnia,

- porównuje czas wykonywania różnych czynności,

- czyta tekst wyrazowo-obrazkowy,

- tworzy proste wyrazy z poznanych liter i je odczytuje,

- klasyfikuje przedmioty według ustalonego kryterium,

- rozumie pojęcie liczby „siedem”, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

 Janina Porazińska „O dwunastu miesiącach”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2009.

Grzegorz Kasdepke „Wczoraj, dziś, jutro”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009.
Iwona Chmielewska „Cztery strony czasu”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2013.

Wróć