Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • deszcz

Deszczem malowane

Każdy Tygrysek:

- poprawnie odczytuje temperaturę na termometrze z pomocą nauczyciela,

- posługuje się wybranymi pojęciami związanymi z pogodą, np. „temperatura”, „chmura” „deszcz”, „śnieg”, itp.,

- wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,

- czyta symbolicznie przedstawioną prognozę pogody, łączy symbol ze zdjęciem odpowiadających mu warunków atmosferycznych,

- interesuje się czytaniem, zna litery „k”, „K”,

- wie, kiedy woda występuje w postaci ciekłej i gazowej, zna zjawiska parowania i skraplania,

- potrafi ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji,

- tworzy kod - drogę przy pomocy strzałek kierunkowych,

- wie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie,

- wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i całej planety,

- potrafi ułożyć obrazki z zachowaniem rytmiczności wzoru,

- układa obrazki uwzględniając podane cechy,

- określa położenie danego przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby i w stosunku do innej osoby,

- wie, jaką rolę spełnia pętla w programowaniu,

- wymienia kilka podstawowych praw dziecka,

- wie, co oznaczają wybrane prawa,

- jest świadomy swoich praw i obowiązków.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Joanna Kulmowa „Deszczowa muzyka”, Biuro Wydawnicze „Ruch”, Kraków 1971.
Maria Terlikowska „Przygody kropli wody”, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2015.
Zofia Stanecka „Gdy pada deszcz. Przejście”, Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2016 [i inne tomy tej serii].

Wróć