Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • Polska

Kochamy Cię, Polsko!

Każdy Tygrysek:

- tworzy kącik patriotyczny i nazywa wybrane symbole i zabytki związane z Polską,

- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do ojczyzny,

- opowiada legendę o początkach państwa polskiego,

- wymienia nazwę swojego kraju, jego stolicy obecnej i historycznych,

- wskazuje na mapie Polski Warszawę i miejscowość, w której mieszka,

- zna swój adres i zasady bezpiecznego posługiwania się nim,

- wie, co oznacza pojęcie „rozbiory Polski”,

- konstruuje przestrzenną formę z papieru poprzez zaginanie, sklejanie,

- rozpoznaje i nazywa emocje związane z wspólnym przeżywaniem święta,

- recytuje wiersz M. Brykczyńskiego „Polska”,

- wykonuje eksperymenty graficzne węglem,

- wskazuje na mapie Polski miasta oraz regiony, w których występują bogactwa naturalne,

- wie, że w Wieliczce jest kopalnia soli,

- interesuje się czytaniem, zna litery „d”, „D”,

- układa wyrazy z sylab,

- odróżnia elementy legendy, które mogły się wydarzyć, od tych, które są fikcją,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Seria „Czytam Sobie z Kotylionem”, różne książki w zależności od poziomu umiejętności czytania – Wydawnictwo Egmont.
o Michał Rusinek „Jaki znak twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
o Zuzanna Szelińska, Diana Karpowicz „Krótka historia Polski”, Zuzu Toys, Warszawa 2015.

Wróć