Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • wiewiórka

Jesienne strategie zwierząt

Każdy Tygrysek:

- rozwiązuje zagadki słowne dotyczące mieszkańców lasu,

- zna wygląd i nazwy zwierząt leśnych oraz ich kryjówek, wymienia ich cechy na podstawie obrazka,

- potrafi przyporządkować ilustracje zimowych mieszkań zwierząt do odpowiednich zwierząt,

- interesuje się czytaniem, zna litery „i”, „I”,

- odczytuje rebusy,

- wyodrębnia i przelicza wyrazy w zdaniu oraz sylaby w wyrazach,

- porównuje cechy jakościowe, wskazuje podobieństwa i różnice,

- wymienia sposoby pomagania zwierzętom w zimie,

- rozpoznaje odgłosy zwierząt,

- liczy na konkretach, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

- tworzy zbiory, porównuje ich liczebność, stosując różne strategie,

- ma wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt leśnych: zna nazwy, opisuje wygląd, wie, które zwierzę czym się odżywia oraz które ze zwierząt zapadają w sen zimowy,

- uczestniczy w obchodach Dnia Dyni.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Tomasz Samojlik „Żubr Pompik. Kolory jesieni”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2016.
o Tomasz Szwed „Jesień w klinice małych zwierząt w Leśnej Górce”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2012.

Wróć