Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • drzewa

O czym szumią drzewa?

Każdy Tygrysek:

- czyta globalnie nazwy ptaków i dopasowuje je do odpowiedniego obrazka,

- identyfikuje usłyszane odgłosy lasu,

- rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki,

- szacuje liczbę elementów zbioru,

- liczy na konkretach oraz zbiorach zastępczych,

- rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne, układa z nich kompozycje,

- wskazuje kierunki w przestrzeni od siebie, porusza się zgodnie z instrukcją,

- powtarza, dopowiada rymujące się wyrazy,

- opisuje wygląd jesiennego lasu,

- posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt i roślin leśnych,

- dokonuje podziału drzew na liściaste i iglaste,

- zna zasady poprawnego zachowania w lesie,

- interesuje się czytaniem, zna litery „l”, „L”,

- tworzy wyrazy z sylab i je odczytuje,

- rozpoznaje i nazywa niektóre drzewa iglaste, liściaste, owocowe oraz ich owoce,

- wyróżnia i nazywa części drzewa,

- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, eksperymentuje, wnioskuje,

- układa, odtwarza i kontynuuje rytm,

- tworzy kompozycje plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy.

 

Zrób to sam:)