Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • razem

Sztuka bycia razem

Każdy Tygrysek:

- dostrzega zjawisko symetrii,

- dostrzega pozytywne zachowania i postawy wobec środowiska społecznego, przyrodniczego, w najbliższym otoczeniu oraz na ilustracjach,

- wykazuje się pozytywnym myśleniem, wskazując przejawy dobroci u siebie
i innych osób,

- buduje wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym,

- interesuje się czytaniem, zna litery „e”, „E”,

- odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter,

- koduje i dekoduje złożone informacje,

-bierze udział w zabawach opierających się na zdrowej rywalizacji,

- rozumie, że niektóre wyrazy podobnie lub jednakowo brzmiące mogą mieć inne znaczenia, np. „szacunek”, „szacowanie”,

- szacuje ,,na oko”,

- rozumie pojęcie liczby trzy, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–3,

- nazywa i rozpoznaje wartości związane z sytuacjami społecznymi, takie jak szacunek,

- dostrzega problemy i potrzeby innych dzieci,

- wskazuje sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami innych,

- doskonali umiejętność dokonywania oceny zachowań innych i samooceny własnego postępowania w odniesieniu do przyjętych norm,

- wykazuje tolerancję i życzliwość wobec odrębności innych,

- wie, gdzie znaleźć wsparcie w sytuacjach trudnych,

- stawia pytania problemowe i rozwiązuje problemy

- uroczyście obchodzi Dzień Nauczyciela.

 

Zrób to sam:)

 

W tym tygodniu zachęcamy do wykonania serduszek dla swoich bliskich.  

Źródło: https://kreatywnewrota.pl/

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

 Wilhelm i Jakub Grimm „Miejscy muzykanci z Bremy” [w:] tychże, „Baśnie dla dzieci i dla domu”, tłum. E. Pieciul-Karmińska, t. 1, Media Rodzina, Poznań 2010.
 Guido van Genechten „I co teraz?”, tłum. Ryszard Turczyn, Wydawnictwo Adamada, Gdańsk 2016.
Ifi Ude „Zebra”, Wydawnictwo Poławiacze Pereł, Warszawa 2017.
 Paweł Pawlak „Ignatek szuka przyjaciela”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015.

 

Wróć