Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • smaki jesieni

Zapachy i smaki jesieni

Każdy Tygrysek:

- gromadzi okazy przyrodnicze,

- dostrzega podobieństwa i różnice między różnymi warzywami i owocami,

- rozpoznaje globalnie wyrazy i przyporządkowuje je do desygnatów,

- zna zasady higieny oraz bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków i ich przestrzega,

- rozpoznaje ukryte przedmioty za pomocą: dotyku, węchu, smaku i określa słownie wrażenia sensoryczne,

- dtwarza, przetwarza i układa rytmy,

- dostrzega zdrowotne korzyści wynikające ze spożywania owoców i warzyw,

- nazywa narządy zmysłów, zmysły i zna ich znaczenie w percepcji świata,

- interesuje się czytaniem, zna litery „m”, „M”,

- odczytuje sylaby i krótkie wyrazy,

- kształtuje prawidłową postawę podczas zajęć gimnastycznych,

- dostrzega elementy humorystyczne w wierszu,

- rozpoznaje modele monet jedno- i dwuzłotowych,

- rozumie pojęcie liczby 2, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę,

- wie na czym polega praca rolnika, ogrodnika i sadownika,

- zna etapy rozwoju rośliny od nasienia do owocu,

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego ‒ wypowiada się na temat wrażeń, spostrzeżeń, nabytych doświadczeń.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Agnieszka Sowińska „Przekroje. Owoce i warzywa”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015. 

Weronika Kurosz „Skarby leśnych braci”, Zysk i S-ka, Poznań 2015. 

J.M. Barrie„Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich”, tłum. Aleksandra Wieczorkiewicz, Wydawnictwo Media  Rodzina, Poznań 2018 [do czytania fragmentami].

Wróć