Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • ziemia

Ziemia - nasz dom

Każdy Tygrysek:

- uczestniczy w obchodach: "Dzień Przedszkolaka", "Powitanie Jesieni", "Dzień Chłopaka",

- klasyfikuje obrazki według przyjętego kryterium,

- dostrzega wieloznaczność pojęcia „ziemia”,

- dostrzega różnice między kulą a kołem,

- kojarzy ruch obrotowy Ziemi z następstwem dnia i nocy,

- stosuje liczebniki porządkowe,

- doskonali myślenie logiczne,

- wygrywa akompaniamenty na różnych przedmiotach i instrumentach,

- porusza się w otoczeniu zgodnie z poleceniami,

- potrafi powiedzieć, co jest po jego lewej, a co znajduje się po jego prawej stronie,

- potrafi odtworzyć wzór na podstawie słownej instrukcji,

- identyfikuje dotykiem przedmioty i określa słownie wrażenia sensoryczne,

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

- interesuje się czytaniem, zna litery „t”, „T”, „o”, „O”,

- zna cyfrę 1

- wie, jak oznakowane są wyjścia ewakuacyjne w szkole,

- wie, jaką drogą wychodzimy w trakcie alarmu.

 

 

22 września Tygryski

będą świętować Dzi Jesieni

 

Wróć