Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Tygryski

  • lato

Pożegnanie lata

Każdy Tygrysek:

- czyta obrazy i wyjaśnia ich znaczenie, nazywa symbole,

- poprawnie formułuje wypowiedzi, posługując się czasem teraźniejszym i przeszłym,

- odczuwa więź emocjonalną z krajem i regionem, z którego pochodzi,

- wskazuje na mapie Polski niektóre obiekty geograficzne,

- dostrzega wartość upamiętniania ważnych chwil, np. za pomocą zdjęć,

- dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w nagłosie,

- interesuje się czytaniem, zna litery „a”, „A”,

- odtwarza liczebność na zbiorach zastępczych,

- identyfikuje przedmioty dotykiem i opisuje odczuwane wrażenia zmysłowe,

- tworzy kolekcję na podstawie przyjętego kryterium klasyfikacyjnego oraz nadaje jej nazwę,

- bada właściwości wybranych materiałów naturalnych i wyciąga wnioski oparte na związkach przyczynowo-skutkowych,

- dostrzega i opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla kończącego się lata,

- dostrzega sekwencje rytmiczne.

Wróć