Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

 • -

Nasze emocje.

Każdy Delfinek:

 • rozpoznaje i nazywa własne emocje,

 • przedstawia podstawowe emocje za pomocą mimiki,

 • rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

 • w sposób kreatywny wypowiada się za pomocą tańca, ruchu intencjonalnego, impresji plastycznych;

 • zna ludowe zwyczaje i obrzędy związane z Andrzejkami;

 • uczestniczy w zabawach i wróżbach andrzejkowych ;

 • interesuje się czytaniem, zna litery R, r;

 • wysłuchuje głoskę „u” w prostych fonetycznie słowach;

 • używa poprawnie sformułowań „mniej niż…”, „więcej niż…”;

 • posługuje się znakami „>”, „<”, „=”;

 • porusza się w różnych kierunkach i określa je w czasie zabawy;

 • uczestniczy w wycieczce do ,,Fabryki czekolady”

 • zna zasady prawidłowego i bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki;

 • rozwija umiejętności wokalnerozwija inwencję twórczą i dźwiękową.

ZRÓB TO SAM

Zegar uczuć :)

Brak opisu.

Wróć