Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • deszcz

Deszczem malowane.

Każdy DELFINEK:

odkrywa cechy charakterystyczne dla listopadowej pogody,

zna symbole przedstawiające zjawiska pogodowe, zakłada i prowadzi kalendarz pogody,

posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”, „pojutrze”,

dobiera ubiór adekwatnie do warunków pogodowych,

porusza się rytmicznie przy muzyce,

posługuje się wybranymi pojęciami związanymi z pogodą, np. „temperatura”, „chmura” „deszcz”, „śnieg”, itp.,

wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,

czyta symbolicznie przedstawioną prognozę pogody, łączy symbol ze zdjęciem odpowiadających mu warunków atmosferycznych,

interesuje się czytaniem, zna litery „k”, „K”,

wie, kiedy woda występuje w postaci ciekłej i gazowej, zna zjawiska parowania i skraplania,

potrafi ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji,

wie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie,

wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i całej planety,

potrafi ułożyć obrazki z zachowaniem rytmiczności wzoru,

układa obrazki uwzględniając podane cechy,

określa położenie danego przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby i w stosunku do innej osoby,

poznaje historię Pluszowego Misia,

uczestniczy w obchodach z okazji Dnia Pluszowego Misia,

posługuje się liczebnikiem 5, zna cyfrę 5.

 

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Joanna Kulmowa „Deszczowa muzyka”, Biuro Wydawnicze „Ruch”, Kraków 1971.
Maria Terlikowska „Przygody kropli wody”, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2015.
Zofia Stanecka „Gdy pada deszcz. Przejście”, Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2016 [i inne tomy tej serii].

Wróć