Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

 • muzyka

Jesienne muzykowanie.

Każdy Delfinek:

 • określa długość słuchanych dźwięków;

 • odwzorowuje sekwencje słuchanych dźwięków za pomocą umownych symboli;

 • zna pojęcia: „muzyka klasyczna” i „muzyka rozrywkowa”

 • zna pojęcia opera, filharmonia;

 • zna podstawowe fakty i wydarzenia związane z Fryderykiem Chopinem;

 • tworzy dźwięki za pomocą różnych przedmiotów przez pocieranie, uderzanie, drapanie, skrobanie;

 • rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich dźwięku;

 • wie, na czym polega zjawisko fali dźwiękowej;

 • precyzyjnie wycina po wytyczonym śladzie;

 • rozpoznaje rodzaje tempa (wolno, szybciej, bardzo szybko);

 • interesuje się czytaniem, zna litery „u”, „U”;

 • dzieli słowa na sylaby, wskazuje głoski w słowach o prostej; budowie fonetycznej, układa schematy sylabowe i głoskowe słów;

 • wykonuje swobodne improwizacje ruchowe do utworów muzyki klasycznej;

 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, rozumie, do czego służą pieniądze ;

 • odlicza wskazaną sumę, dobierając odpowiednie monety lub banknoty;

 • koduje i dekoduje informacje w formie symbolicznego zapisu;

 • zapisuje liczby za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli;

 • rozpoznaje cyfry 1–4;

 • jest kreatywny tworząc prace plastyczne-wykonuje instrument muzyczny;

 • zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci;

 • potrafi akceptować odmienność drugiego człowieka;

 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi;

 • potrafi nazwać swoje uczucia.

9k=

W dniu 19.11. 2021r w naszej grupie odbędzie się ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”. Delfinki w tym dniu uczestniczyć będą w zabawach i zajęciach związanych z tym świętem.

5PdvMHCNfPWxYXdHp6dfS728nibJvdKNm2nwvHx59i8BuLqwMAlHRimhEAAEzlzGV9AADgs0RPAAAKET0BAChE9AQAoBDREwCAQkRPAAAKET0BAChE9AQAoBDREwCAQoLdVwEAKKP99u3bpesAAMBdaJ+fny9dBwAA7kL7+Ph46ToAAHAX2vl8fuk6AABwF0RPAAAKaR8eHi5dBwAA7kLbtu2l6wAAwF1on56eLl0HAADugt2MAAAoRPQEAKAQ0RMAgELat7e3S9cBAIC70HZdd+k6AABwF9rFYnHpOgAAcBfCZrO5dB0AALgLphkBAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhYieAAAUInoCAFCI6AkAQCGiJwAAhfwfWZNDMCebZ+4AAAAASUVORK5CYII=

ZRÓB TO SAM

W tym tygodniu zapraszam do wykonania instrumentu.