Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • 11 LISTOPADA

Opowiem Wam o Polsce.

Każdy DELFINEK:

zna Polskie legendy;

wie, co oznacza słowo „hymn”;

zna słowa i melodię „Mazurka Dąbrowskiego”;

śpiewa hymn państwowy z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

wie, jakie są barwy narodowe;

wie, kim był Jóżef Piłsudski; 

wie, co znaczy odzyskać niepodkległość;

zna wiersz na pamięć "Katehizm polskiego dziecka";

znać największe polskie miasta i najdłuższe rzeki;

posiada orientację na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów;

dostrzega różnorodność obiektów i krajobrazów Polski;

ma świadomość narodową i poczucie dumy z faktu bycia Polakiem;

tworzy kącik patriotyczny przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń.

 

ZRÓB TO SAM:

Zachęcamy dzieci aby razem z rodzicami wykonały proponowane prace plastyczne

https://www.youtube.com/watch?v=v8r9haiSWM4

Wróć