Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • Jesień

Zabawy na jesienną nude.

Każdy DELFINEK:

rozumie znaczenie powiedzenia w "W zdrowym ciele zdrowy duch";

rozróżnia i spożywa zdrowe artykuły spożywcze;

dba o swoją kondycje podczas uprawiania sportów;

zna dyscypliny sportowe: letnie i zimowe;

ubiera się odpowiednio do pogody;

rozumie pojęcie "zdrowie";

uczestniczy w zabawach sportowych;

stosuje zasady zdrowej rywalizacji;

szanuje emocje swoje i innych;

nabywa umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej);

kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; w Bibliotece Miejskiej;

wyróżnia literę E, e wśród innych liter;

wie, że Włochy leżą w Europie;

wie, jak wygląda flaga, godło Włoch;

zna stolice Włoch;

zna włoskie potrawy;

poznaje kilka słów w języku włoskim;

poznaje zabytki, kulturę, zabytki Włoch;

uczy się kroków narodowego tańca włoskiego;

uczestniczy w obchodach Dnia Dyni;

rozpoznaje dynie po wyglądzie, dotyku, smaku;

wie, jak dynia wygląda w środku;

wie, jakie potrawy można zrobić z dyni;

wykonuje prace plastyczne łączonymi technikami;

śpiewa, ilustruje ruchem treść piosenki; 

uważnie słucha utworów literackich;

odpowiada na pytania odnoszące się do ich treści;

szacuje, dodaje, odejmuje, przelicza i porównuje liczebności zbiorów;

określa porównuje długości pasków;

porównuje paski od najdłuższego do najkrótszego;

uczestniczy w zabawach rytmicznych, odtwarza oraz tworzy własne rytmy;

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego ‒ wypowiada się na temat wrażeń, spostrzeżeń, nabytych doświadczeń.

29 PAŹDZIERNIKA DELFINKI BĘDĄ OBCHODZIĆ