Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

 • jeż

Jesienne strategie zwierząt.

Każdy Delfinek:

 • wie, w jaki sposób wybrane leśne zwierzęta przygotowują się do zimy;

 • potrafi przyporządkować ilustracje zimowych mieszkań zwierząt do odpowiednich zwierząt;

 • potrafi podzielić na sylaby nazwy zwierząt i ich zimowych domów;

 • wylicza nazwy zwierząt, które zasypiają na zimę;

 • wymienia sposoby pomagania zwierzętom w zimie;

 • rozpoznaje odgłosy zwierząt;

 • potrafi odróżnić sformułowanie prawdziwe od fałszywego;

 • tworzy zbiory elementów o takich samych cechach;

 • wskazuje zbiór o większej i mniejszej liczbie elementów;

 • liczy na konkretach, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;

 • układa proste działania matematyczne,

 • tworzy rytmy i rymy;

 • porównuje cechy jakościowe, wskazuje podobieństwa i różnice;

 • wyodrębnia i przelicza wyrazy w zdaniu oraz sylaby w wyrazach;

 • interesuje się czytaniem, zna litery „i”, „I”;

 • czyta krótkie teksty wyrazowo-obrazkowe, dobiera podpis do obrazka;

 • tworzy liczbę mnogą wyrazów podczas zabawy;

 • kreśli kształty znanych liter;

 • gra na instrumentach muzycznych;

 • wykonuje prace plastyczne łączonymi technikami;

 • śpiewa, ilustruje ruchem treść piosenki; 

 • uważnie słucha utworów literackich;

 • odpowiada na pytania odnoszące się do ich treści.

 

ZRÓB TO SAM

W tym tygodniu zapraszam do wykonania pracy plastycznej ,,Jeżyk”.

Zaproście rodziców i rodzeństwo do wspólnej zabawy plastycznej.

Powodzenia !